“บิ๊กตู่” เผยเซ็นลงนามตั้ง30สนช.เพิ่มแล้ว

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยถึงการแต่งตั้งตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพิ่มอีก 30 ตำแหน่งว่า ได้จัดไว้เรียบร้อยแล้ว เพียงรอการประกาศรายชื่อเท่านั้น โดยเป็นข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ มีบุคคลภายนอกเพียง 2 คนเท่านั้น

ส่วนการออกคำสั่งตามมาตรา 44 ให้พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ้นจากตำแหน่งและให้มาดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการพิเศษ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เพื่อให้มาดูแลงานด้านกฎหมาย ที่เคยดูแลรับผิดชอบอยู่ ซึ่งเป็นไปตามการปรับโครงสร้างของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ให้ปฏิรูปโครงสร้าง โดยลดระดับรองผู้บัญชาการจึงให้มาช่วยงานสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งพล.ต.อ.วุฒิ เคยดูแลงานด้านการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติ และยืนยันว่า ไม่ได้เข้าไปทำลายระบบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ส่วนการแต่งตั้ง พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้รักษาราชการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อต้องการบูรณาการงานประชาสัมพันธ์ให้เป็นเนื้อเดียวกัน สามารถรวบรวมงานประชาสัมพันธ์ทุกหน่วยงานได้ ซึ่งที่ผ่านมาไม่สามารถบูรณาการการทำงานได้เท่าที่ควร ซึ่งจะแต่งตั้งให้รักษาราชการไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

บิ๊กตู่ใช้ม.44ตั้ง “สรรเสริญ” นั่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ชั่วคราว

หัวหน้าคสช. ใช้ม. 44 ตั้งพล.ต.สรรเสริญ โฆษกรัฐบาลรักษาราชการตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ชั่วคราว มีผลตั้งแต่ 1 ต.ค.นี้

วันนี้ (27 ก.ย. 59) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 59/2559 เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 8 และการปรับปรุงการบริหารงานบุคคลในบางหน่วยงานของรัฐ โดยมีรายละเอียดในข้อ 15 ที่น่าสนใจ คือ

ข้อ 15 เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ของรัฐให้มีลักษณะสอดคล้องกันระหว่างการประชาสัมพันธ์ของทางราชการ การประชาสัมพันธ์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กับการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลโดยเฉพาะการบริหารแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติในช่วงเปลี่ยนผ่านเพื่อการปฏิรูป ให้พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด ผู้ชำนาญการกองทัพบก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นการชั่วคราวอีกตำแหน่งหนึ่ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. พุทธศักราช 2559 เป็นต้นไป

 

 

cr: ภาพ มติชน

บิ๊กตู่ ใช้ ม.44 เด้ง’วุฒิ ลิปตพัลลภ’พ้นรองผบ.ตร. เป็นผู้ตรวจสำนักนายกฯ

“หัวหน้าคสช.” ใช้ม.44ให้ “พล.ต.อ.วุฒิ”พ้นรองผบ.ตร. ไปนั่งตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรี

วันนี้(27ก.ย.59)ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 59/2559 เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 8 และการปรับปรุงการบริหารงานบุคคลในบางหน่วยงานของรัฐ โดยมีรายละเอียดในข้อ 14 ที่น่าสนใจดังนี้

ข้อ 14 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบข้อเท็จจริง การตรวจสอบข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ การให้บริการประชาชน การตรวจราชการ และการปฏิบัติภารกิจเพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อยตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย ให้พล.ต.อ. วุฒิ ลิปตพัลลภ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รองผบ.ตร.) พ้นจากตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และให้โอนไปเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง รับเงินประจำตำแหน่ง 21,000 บาทดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตามกรอบอัตรากำลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษที่จัดให้มีขึ้นในสำนักนายกรัฐมนตรีตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 ลงวันที่15พฤษภาคม พุทธศักราช 2558 โดยให้ขาดจากตำแหน่งหน้าที่และอัตราเงินเดือนเดิมและให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป