“ชลบุรี”ลักลอบทิ้งสารเคมีอันตราย กว่า 50 ถัง

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ประชาชนในเขตพื้นที่บ้านนาเหมือง ม.5 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ว่า มีคนงานนำรถบรรทุกขนาดใหญ่ลักลอบขนสารเคมีไม่ทราบชนิด มากองทิ้งในพื้นที่บ่อทรายใกล้กับแหล่งน้ำและชุมชน ซึ่งต่อมาได้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ชองชาวบ้านที่อาศัยอยู่ละแวกดังกล่าว โดยเฉพาะมลพิษทางกลิ่นและปัญหาน้ำใต้ดิน จึงได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามข้อเท็จจริง

จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบว่า เป็นบ่อทรายขนาดใหญ่ห่างจากถนนสายหลักเข้าไปประมาณ 300 เมตร โดยมีลักษณะเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่พื้นที่ประมาณ 1 ไร่ โดยมีร่องรอยของการเดินทางเข้าไปบริเวณขอบบ่อ ซึ่งพบถังสารเคมีขนาดกลางและขนาดใหญ่ปริมาตรถังละ 100 – 200 ลิตร ถูกกองทิ้งไว้ระเกะระกะจำนวน 30 – 50 ใบ บางถังถูกเปิดออก โดยภายในมีลักษณะคล้ายสารเคมีไม่ทราบชนิดตกสู่พื้นดินและแหล่งน้ำ มีกลิ่นฉุนและเหม็นรุนแรง เบื้องต้น จากการตรวจสอบสลากข้างถังเป็นวัตถุอันตรายระบุชื่อ “สไตรีน โมโนเมอร์”