เทศบาลตำบลเขาพระงาม จัดปลูกข้าวเฉลิมพระเกียรติ ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ ประจำปี 2563

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี รายงานข่าว ว่า เมื่อ
วันที่ 11 สิงหาคม 2563กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลเขาพระงาม จัดกิจกรรม ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ โดยมี นายพูลสวัสดิ์ ถือคง นากยเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม เป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ฤทธิ์ ทองดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุคา เป็นวิทยากรในการอบรม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นการรักษาวิถีชีวิตเกษตรกรรมจากรุ่นสู่รุ่น ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติศาสตร์พระราชา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม

ใจรัก วงศ์ใหญ่
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี

เทศบาลตำบลเขาพระงาม มอบห้องน้ำให้กับสูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลเขาพระงาม

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ  จังหวัดลพบุรี รายงานบรรยากาศ พิธีมอบห้องน้ำ ให้กับ ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลเขาพระงาม เมือวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมานั้น
เทศบาลตำบลเขาพระงาม นำโดย นายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม ได้ทำการมอบห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุ 1 รายนางบังอร รัตน์สุข บ.112/4 ม.3 อายุ 64 ปีจ้า ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2563 ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี ณ บ้านเลขที่ 112/4 หมู่ 3 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ใจรัก วงศ์ใหญ่
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี
สำนักข่าวเดลิซันเดย์