ป.ป.ช.ตั้งกองกำลังอาสาสมัครพิทักษ์ ป.ป.ช.

ป.ป.ช.ตั้งกองกำลังอาสาสมัครพิทักษ์ ป.ป.ช.

ป.ป.ช.ตั้งกองกำลังอาสาสมัคร ฝึกการยิงปืน-ศิลปะป้องกันตัว ทำหน้าที่ปกป้องสำนักงานและเจ้าหน้าที่
ป.ป.ช.ป้องกันกลุ่มม็อบปิดล้อมสำนักงาน ช่วงเหตุการเมืองรุนแรง

Details