"ธรรมศาสตร์" สุดปลื้ม - ขึ้นเว็บแสดงความยินดี คสช.ตั้ง "นรนิติ-สมคิด" เป็นสนช.

“ธรรมศาสตร์” สุดปลื้ม – ขึ้นเว็บแสดงความยินดี คสช.ตั้ง “นรนิติ-สมคิด” เป็นสนช.

“ธรรมศาสตร์” สุดปลื้ม – ขึ้นเว็บแสดงความยินดี คสช.ตั้ง “นรนิติ-สมคิด” เป็นสนช.

Details