นายอำเภอเดชอุดมเป็นประธานจัดงานวันแม่แห่งชาติ……

📣อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
-วันพุธ ที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ มณฑลพิธีหอประชุมอำเภอเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

โดยมีอัยการจังหวัดเดชอุดม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเดชอุดม รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม กำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเดชอุดมและประชาชนชาวเดชอุดมเข้าร่วมพิธีดังกล่าว

ภาพข่าว ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์ รายงาน

ปทุมธานี-เทศบาลตำบลธัญบุรีจัดพิธีถวายราชสดุดี จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 19:00 น. ที่ลานอเนกประสงค์ริมเขื่อนสำนักงานเทศบาลตำบลธัญบุรี นายพิษณุ ประภารนานันท์ นายอำเภอธัญบุรี พร้อมด้วย นายกฤษฎา หลีนวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี นำข้าราชการและประชาชนพร้อมใจใส่เสื้อสีฟ้า ร่วมพิธีถวายราชสดุดี จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยนายพิษณ เป็นประธานประกอบพิธีวางพานพุ่ม และจดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กล่าวคำอาเศียรวาท และร่วมขับร้องบทเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดดีพระแม่ไทย เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเทิดพระเกียรติ ที่พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน