"ซีพีเอฟ"แจงไม่เคยซื้อสื่อเพื่อปิดข่าว

“ซีพีเอฟ”แจงไม่เคยซื้อสื่อเพื่อปิดข่าว

“ซีพีเอฟ”ยืนยันไม่เคยใช้เงินเพื่อซื้อสื่อช่วยปิดข่าว แจงข้อมูลการจ่ายเงินเป็นการซื้อโฆษณาตามปกติ
ของหน่วยงานประชาสัมพันธ์

Details