พีรพล ปานเกลียว ” นายกสมาคม ผู้สื่อข่าวทีวีและสื่อมวลชนลพบุรี” มอบน้ำใจ มอบน้ำดื่มตราแสงธานี ให้กับมูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห์ เพื่อไปใช้สาธารณะประโยชน์ เพื่อสังคม

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ

จังหวัดลพบุรี รายงานข่าวว่า ทาง กลุ่มสื่อมวลชนและผู้สื่อข่าวทีวี ในจังหวัดลพบุรี ไม่ทอดทิ้งคนลพบุรี
นายพีรพล ปานเกลียว
เจ้าของ น้ำดื่มแสงธานี ในฐานะ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวทีวีและสื่อมวลชนลพบุรี ได้เดิมทางไปบริจาค น้ำดื่มแสงธานี จำนวน 50 กล่อง 300 ขวด โดยจะนำ บริจาคให้กับทางมูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห์ เพื่อไปใช้ประโยชน์สาธารณะภัย และสังคม เพื่อให้อาสาสมัครกู้ภัยและเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ
ได้ดื่มแก้เหนื่อย
ทางสมาคมผู้สื่อข่าวทีวีและสื่อมวลชนลพบุรี เห็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยของมูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห์ออกปฏิบัติหน้าที่ ออกบริการช่วยเหลือประชาชนในเขตจังหวัดลพบุรี อยากไม่มีเน็ตเหนื่อยจึงทางสมาคมผู้สื่อข่าวทีวีและสื่อมวลชนลพบุรีได้ร่วมกับโรงงานน้ำดื่มแสงธานีได้มอบน้ำดื่ม จำนวน 50 กล่อง 300 ขวดเพื่อให้ทางมูลนิธิไปใช้ประโยชน์ต่อไป
หน่วยการกุศลหน่วยไหนวงกรมูลนิธิกู้ภัยในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จะรับน้ำดื่มตราแสงธานีติดต่อทางสมาคม ผู้สื่อข่าวทีวี และสื่อมวลชนลพบุรีได้ร่วมกับโรงงาน น้ำดื่มตราแสงธานี หน่วยกู้ภัยหน่วยงานสนใจติดต่อโดยตรงจำนวนจำกัด

ใจรัก วงศ์ใหญ่
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี