นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นำคณะผู้บริหารเทศบาลพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี ร่วมโครงการปฏิบัติธรรมนำชีวิต ครั้งที่ 6

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นำคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลพบุรี พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลพบุรี คณะครู ลูกจ้าง เทศบาลเมืองลพบุรี พร้อมด้วยประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี เข้าร่วม โครงการปฏิบัติธรรมนำชีวิต ครั้งที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี โดย นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล จากนั้น พระครูสุวัฒน์จันทโชติ เจ้าคณะอำเภอโคกเจริญ เจ้าอาวาสวัดสามัคคีประชาราม แสดงสัมโมทนียกถา นำพุทธศาสนิกชนเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา และเจริญสมาธิ ทั้งนี้เทศบาลเมืองลพบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพจิตที่เข้มแข็งให้แก่ประชาชนในพื้นที่ สร้างภูมิคุ้มกันให้จิตใจ เกิดความเอื้ออารีต่อกันระหว่างประชาชนในชุมชน และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลพบุรี โดยใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิต เพื่อให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันในชุมชนอย่างมีความสุข เกิดความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญต่อไป จากนั้นเป็นการเลี้ยงข้าวต้ม เครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว พร้อมแจกถุงผ้าลดโลกร้อน ฟรี ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมทุกคน

ใจรัก วงศ์ใหญ่
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี