พีรพล ปานเกลียว ” นายกสมาคม ผู้สื่อข่าวทีวีและสื่อมวลชนลพบุรี” มอบน้ำใจ มอบน้ำดื่มตราแสงธานี ให้กับมูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห์ เพื่อไปใช้สาธารณะประโยชน์ เพื่อสังคม

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ

จังหวัดลพบุรี รายงานข่าวว่า ทาง กลุ่มสื่อมวลชนและผู้สื่อข่าวทีวี ในจังหวัดลพบุรี ไม่ทอดทิ้งคนลพบุรี
นายพีรพล ปานเกลียว
เจ้าของ น้ำดื่มแสงธานี ในฐานะ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวทีวีและสื่อมวลชนลพบุรี ได้เดิมทางไปบริจาค น้ำดื่มแสงธานี จำนวน 50 กล่อง 300 ขวด โดยจะนำ บริจาคให้กับทางมูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห์ เพื่อไปใช้ประโยชน์สาธารณะภัย และสังคม เพื่อให้อาสาสมัครกู้ภัยและเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ
ได้ดื่มแก้เหนื่อย
ทางสมาคมผู้สื่อข่าวทีวีและสื่อมวลชนลพบุรี เห็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยของมูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห์ออกปฏิบัติหน้าที่ ออกบริการช่วยเหลือประชาชนในเขตจังหวัดลพบุรี อยากไม่มีเน็ตเหนื่อยจึงทางสมาคมผู้สื่อข่าวทีวีและสื่อมวลชนลพบุรีได้ร่วมกับโรงงานน้ำดื่มแสงธานีได้มอบน้ำดื่ม จำนวน 50 กล่อง 300 ขวดเพื่อให้ทางมูลนิธิไปใช้ประโยชน์ต่อไป
หน่วยการกุศลหน่วยไหนวงกรมูลนิธิกู้ภัยในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จะรับน้ำดื่มตราแสงธานีติดต่อทางสมาคม ผู้สื่อข่าวทีวี และสื่อมวลชนลพบุรีได้ร่วมกับโรงงาน น้ำดื่มตราแสงธานี หน่วยกู้ภัยหน่วยงานสนใจติดต่อโดยตรงจำนวนจำกัด

ใจรัก วงศ์ใหญ่
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี

เพชรบูรณ์ อำเภอวังโป่งจัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน”

นายนาวิน สังฆมาตร นายอำเภอวังโป่ง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน  ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสร้างความเข้มแข็งที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ในแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) โดยการบูรณาการทุกภาคส่วน ผลการปฏิบัติงานออกหน่วยให้บริการงานในหน้าที่ การบริการทางด้านสาธาณสุข การให้คำปรึกษาและความรู้ทางด้านการเกษตร บริการจัดเก็บภาษี การบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การสอนวิชาชีพต่างๆ และงานบริการด้านปศุสัตว์   เป็นต้น ณ วัดป่ าไพศาล(วัดวังศาล) หมู่ที่ 2 ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

ยุทธ ศรีทองสุข/เดชา มลามาตย์ ภาพข่าว

เทศบาลเมืองลพบุรี จัดฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพ การป้องกันสาธารณภัย ประจำปี 2563

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพจังหวัดลพบุรี รายงานข่าว
ทางเทศบาลเมืองลพบุรี ได้จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ งานป้องกันสาธารณภัยเทศบาลเมืองลพบุรี
นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี มอบหมายให้ นายสมชาย อินปุระ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี โดยมี พนักงาน ลูกจ้าง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองลพบุรี เข้าร่วมการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสร้างความพร้อม ให้มีความรู้ความชำนาญทักษะและประสบการณ์ที่ทันสมัยในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น

ใจรัก วงศ์ใหญ่
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี