“บิ๊ก​อู๊ด​ น.1” ร่วมตรวจความเรียบร้อยโครงการอาหารกลางวัน​ ภายในบช.น.

วันที่ 22 ก.ค.63 เวลา 11.30 น.: พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น. และ​พ.ต.อ.ทินหร​ สมวันดี​ รอง​ผบก.อก.บช.น.​ ร่วมตรวจความเรียบร้อยโครงการอาหารกลางวัน​ โดยมอบหมายให้งานสวัสดิการ ฝอ.1 บก.อก.บช.น. จัดอาหารกลางวัน เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่ข้าราชการตำรวจ บก.อก.บช.น.,บก.น.1 และ บก.น.5 ณ ลานอเนกประสงค์ บช.น.

Cr.ทีมงานประชาสัมพันธ์ บช.น.
สุรเชษฐ​ ศิลา​นนท์​ รายงาน​

“นายกมลชัย” ประชุมสมาคมนักเรียนเก่าพิบูลวิทยาลัย จัดพิธีมอบเงินสามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาท เพื่อเป็นทุนการศึกษา เพื่อน้อง

สมาคมนักเรียนเก่าพิบูลวิทยาลัย นัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม นักเรียนเก่า พิบูลวิทยาลัย
เมื่อเวลา 09.00 น ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 ทางสมาคมนักเรียนเก่า พิบูลวิทยาลัย ประชุมคณะกรรมการบริหาร ที่ทำการ สมาคมนักเรียนเก่า พิบูลวิทยาลัย ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
โดยมี นายมลชัย สุติรัตนชัย นายกสมาคมนักเรียนเก่า พิบูลวิทยาลัย และ
คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าพิบูลวิทยาลัย และ ได้ส่งมอบเงินทุนการศึกษา ซึ่งศิษย์เก่าหลายๆ รุ่นบริจาคผ่านสมาคมนักเรียนเก่า ให้กับ น้องๆ นักเรียนพิบูลวิทยาลัย โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบทุนการศึกษา เป็นจำนวนเงิน 351550 ( สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)จากพี่พี่จำนวน 73 ท่าน

ใจรัก วงศ์ใหญ่
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

นายกต้น ” นายกของประชาชน” ให้การต้อนรับคณะ ทำงานสำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี รายง่นข่าวว่า ในวันนี้
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เมื่อเวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลเขาพระงาม นำโดย นายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ให้การต้อนรับคณะทำงานจากสำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี นำโดย นางไตรทิพย์ พุ่มศิลา คลังจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่การเงิน ตามโครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการเงินการคลังจังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระงาม

ใจรัก วงศ์ใหญ่
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตำบลเขาพระงาม” จัดโครงการ ปลูกจิตสำนึก อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์ข่าว หนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี รายงานข่าวว่า
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านนั้น
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเขาพระงาม ได้จัดโครงการปลูกจิตสำนึกและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 เพื่อให้ความรู้แก่แกนนำชุมชนและผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ เห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถนำความรู้มาปรับใช้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่เพื่อลดการเกิดมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนในชุมชนได้ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเขาพระงาม

ใจรัก วงศ์ใหญ่
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี