มรภ.บ้านสมเด็จ​ฯ ร่วมมือ วิสาหกิจชุมชนบุปผาราชันย์ ทำ MOU ในความร่วมมือการ เพาะปลูก วิจัย และการใช้ประโยชน์จากกัญชาและกัญชงเพื่อการแพทย์

ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา,รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ พร้อมด้วย ดร.สุเทพ สุวรรณเกต ประธานวิสาหกิจชุมชนบุปผาราชันย์ และ ดร.สุรวดี สุวรรณเกต เลขานุการฯ วิสาหกิจชุมชนบุปผาราชันย์ ร่วมจัดแถลงข่าวและเซ็นต์​ MOU ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา​ และวิสาหกิจชุมชนบุปผาราชันย์ ในความร่วมมือการ เพาะปลูก วิจัย และการใช้ประโยชน์จากกัญชาและกัญชงเพื่อการแพทย์ โดยมีหลักการ

1.ประสานผลประโยชน์ในการปลูกกัญชาและกัญชงสำหรับการศึกษาวิจัยทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2.เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายใดๆแก่ทั้งสองฝ่าย
3.เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษา สังคม ประชาชนทั่วไปและประเทศชาติ
4.ปราศจากนัยยะแอบแฝงที่จะทำให้เกิดผลเสียไปจากวัตถุประสงค์ในการร่วมมือ
5.ต้องไม่ขัดต่อกฏหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ฯลฯ

ในการการจัดแถลงข่าวและเซ็นต์​ MOU ในครั้งนี้มีตัวแทนและผู้มีความรู้ในเรื่องกัญชา กัญชง เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน เป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมศรีสุริยะ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สุรเชษฐ​ ​ศิลา​นนท์​ รายงาน​

ปทุมธานี-แสงสุรีย์รุ่งโรจน์ อดีตนักร้องเสียงหวานในตำนานเพลงรักสาวเสื้อลาย หลังจากรักษาอาการป่วยหายก็ออกเดินสายทำบุญๆ

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:00 น. บริเวณหน้าร้าน มะม่วงสุกสามใบเถา ที่ตั้งอยู่ภายในตลาดสี่มุมเมือง ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ต้อนรับผู้มาเยือน แสงสุรีย์รุ่งโรจน์ อดีตนักร้องเสียงหวานในตำนานเพลงรักสาวเสื้อลาย หลังจากรักษาอาการป่วยหายก็ออกเดินสายทำบุญไม่ขาดพร้อมกับพบปะพี่น้องแฟนเพลง ในวันนี้ก็เช่นเดียวกัน เข้ามารับมะม่วงสุกจาก คุณ บุญชู คุณ บุปผา ตั๊นเชง ผู้ใจบุญเจ้าของร้านสามใบเถามะม่วงสุกเพื่อนำมะม่วงไปร่วมทำบุญที่โคราช จากการสอบถามล่าสุด แสงสุรีย์ รุ่งโรจน์ ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า หลังจากตัวเองป่วย และไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ก็ได้รับความช่วยเหลือจาก สองพี่น้องใจบุญ เอกพันธ์ และ บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ จนดวงตาและอาการอื่นๆสามารถกลับมาใช้งานได้อย่างปกติ และอาการที่ป่วยอยู่ก็ดีขึ้นตนพร้อมด้วย ผู้จัดการส่วนตัว ออกเดินสายทำบุญสร้างกุศล พร้อมกับแนะนำร้านมะม่วงสุกที่หวาน และอร่อย เหมือนเสียงของแสงสุรีย์ รุ่งโรจน์ ที่ตั้งอยู่ในตลาดสี่มุมเมืองร้านสามใบเถานี่เอง พร้อมกับร้องเพลงสดๆ ให้ฟัง

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน

อำเภอวังโป่งจัดงานพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร

ที่ว่าการอำเภอวังโป่ง นายนาวิน สังฆมาตร นายอำเภอวังโป่งได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรของอำเภอวังโป่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-๑๙)ทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในด้านการจัดหาสถานที่จำหน่ายผลผลิตภาคการเกษตร สำหรับการจัดโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรกรในวันนี้ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากสำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง/สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังโป่ง/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านฯ/บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)/กลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มผลิตภัณฑ์OTOPและกลุ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยต่างๆ
ทางด้านนายณัฐพัชร์ ภัทรพิศิษฐ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอวังโป่ง ในนามคณะกรรมการโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรกรได้เปิดเผยว่า “ การจัดงานตลาดสินค้าเกษตรกรในวันนี้เราได้เพิ่มช่องทางจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร มุ่งหวังให้เกษตรกรของอำเภอวังโป่งที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคCOVID-๑๙ได้นำสินค้ามาจำหน่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าของชุมชนและผลิตผลทางเกษตรของดีของอำเภอวังโป่งให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น “ สำหรับสินค้าที่เกษตรกรนำมาจำหน่ายในวันนี้อาทิเช่นผลิตภัณ์หญ้าแฝก/ผักปลอดสารพิษ/อินทผลัม/ขนมไทย/ปุ๋ยมูลไส้เดือน/นำพริก/ผ้าทอ/หมอน/พันธ์ไม้ เป็นต้น

ยุทธ ศรีทองสุข/เดชา มลามาตย์ ภาพ/ข่าว