ประชุมสภาเทศบาลเมืองลพบุรี สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

 

 

 

*****************************
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี รายงานข่าวมาจากจังหวัดลพบุรี ว่า
นายนิติธร เดชรังสฤษดิ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองลพบุรี เปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี และคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี เข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเร่งรัดพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลพบุรี
ใจรัก วงศ์ใหญ่
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี

ตามที่ท่าน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร มีความห่วงใยในความเป็นอยู่ของประชาชน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนต่างๆ ตามโครงการ ” รับอาหารฟรีครับ ” ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

 

วันเสาร์ ที่ 9 พ.ค.63
เวลา 17.00

พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น.
พล.ต.ต.สัมฤทธิ์ ตงเต๊า ผบก.น.8
พ.ต.อ.ดำรงศักดิ์ สว่างงาม รอง ผบก.น.8
พ.ต.อ.สามารถ พรหมชาติ รอง ผบก.น.8
พ.ต.อ.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ รอง ผบก.น.8
พ.ต.อ.สายชล ปัญจชัย ผกก.สน.บุคคโล
นางสาว กนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม ผอ.เขตธนบุรี
พร้อมด้วย คณะกต.ตร.สน.บุคคโล,เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่สนับสนุนแจกข้าวกล่องและน้ำดื่ม ให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวิกฤติโควิด-19
ณ ลานจอดรถ เดอะมอลล์ท่าพระสน.บุคคโล ในพื้นที่ บก.น.8
เขต ธนบุรี
กรุงเทพฯ

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร มีความห่วงใยในความเป็นอยู่ของประชาชน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนต่างๆ ตามโครงการ ” รับอาหารฟรีครับ ” ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

วันเสาร์ ที่ 9 พ.ค.63
เวลา 16.30
พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น.
พล.ต.ต.สามารถ ศรีสิริวิบูลย์ชัย ผบก.น.5
พ.ต.อ.นิติวัฒน์ แสนสิ่ง ผกก.สน.ลุมพินี
พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่สนับสนุนแจกข้าวกล่องและน้ำดื่ม ให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวิกฤติโควิด-19
ณ เคหะชุมชนบ่อนไก่ สน.ลุมพินี ในพื้นที่ บก.น.5  เขต ปทุมวัน  กรุงเทพฯ

รายงาน kasidet สง.น2