พิจิตร : รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีน้ำใจเป็นนักกีฬากีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ณ สนามกีฬา โรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
ว่าที่ร้อยตรีศรัณยู เมฆอรุณกมล ผู้อำนายการโรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในของโรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิตและโรงเรียนบ้านเขาโล้น ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ,บริษัท อัครา รีซอร์สเซสจำกัด(มหาชน)และผู้ปกครอง ร่วมในพิธีเปิดการแข่งขัน และร่วมเชียร์ให้กำลังใจนักกีฬา
สำหรับการแข่งขันกีฬาสีในวันนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา ทำให้ร่างกายแข็งแรง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา สร้างความสามัคคีและรู้จัดการทำงานเป็นทีม การแข่งขันได้แบ่งออกเป็น3สี คือสีเขียว,สีขาวและสีฟ้า โดยมีการแข่งขันประเภทกีฬา พื้นบ้านและกีฬาสากล ท่ามกลางบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

ยุทธ ศรีทองสุข /ภาพข่าว

“ร่วมกตัญญู การ์ดไม่ตก” พร้อมให้ความสำคัญในการดูแลความปลอดภัยประชาชน

ที่อาคารใหญ่ มูลนิธิร่วมกตัญญู บางพลี นาย สมศักดิ์ ปาลวัฒน์ ผู้จัดการได้รับมอบหมายจากท่านประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู ให้เรียกจนท.แผนกต่างๆ และตัวแทนส่วนของอาสาสมัครในพื้นที่เสี่ยง เข้าร่วมประชุมเติมความเข้มของความปลอดภัยในการออกปฏิบัติงานช่วยเหลือดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน และผู้ประสบภัยเหตุการต่างๆ ในภาวะวิกฤติCvid-19 ด้วยความห่วงใย เราจะผ่านทุกวิกฤติไปด้วยกัน

#Cvid19
#มูลนิธิร่วมกตัญญู
#การ์ไม่ตก

สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน

คณะครู สังกัดเทศบาลตำบลเขาพระงาม ทำความสะอาดอุปกรณ์การเรียน เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส โควิด 19

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ ได้ลงพื้นที่ไป ตำบลเขาพระงามเพื่อไปดู คณะครูร่วมกันทำความสะอาดอุปกรณ์ ของใช้ ของเล่น บริเวณโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาพระงาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์การบินทหารบก และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์การทหารปืนใหญ่ เพื่อเป็นกันป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

ผู้ช่วย ส.ส. ประทวนสุทธิอำนวยเดช ร่วมพบปะและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ของฝ่ายปกครองในพื้นที่ตำบลชุบศร ลพบุรี

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 จังหวัดลพบุรี รายงานข่าวมาจาก จังหวัดลพบุรี ว่า
ผู้ช่วย ส.ส.ประทวน สุทธิอำนวยเดช (ลพบุรี เขต 1)
นำโดย สท. ฐิติกร สุขดี
ร.ต.ธวัช เปลียนทองคำ
และ ร.ต.ต อุดม ประเทือง

ร่วมพบปะ และให้กำลังใจการปฎิบัติหน้าที่
ของฝ่ายปกครองกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ต.ทะเลชุบศร ในโอกาสใกล้เทศกาลปีใหม่ 2564

ณ ที่ทำการกำนันต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี ใจรัก วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลเขาพระงาม ทำความสะอาด ในตลาด ตำบลเขาพระงามเพื่อฆ่าเชื้อ ป้องกัน covid 19

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี รายงานข่าวว่า เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเขาพระงาม ร่วมกับ พ่อค้าแม่ค้าตลาดสดเสาธง ทำความสะอาดและฉีดพ่นฆ่าเชื้อ บริเวณตลาดสดเสาธง เพื่อเป็นกันป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี