พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล

วันศุกร์ ที่ 30 ต.ค.2563  เวลา 10.00 น.

พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล โดยมี พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รอง ผบช.น. ,พล.ต.ต.นิตินันท์ เพชรบรม รอง ผบช.น. และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุม บก.อก.บช.น.

อบจ.ลพบุรี พร้อมรับสมัคร ส.อบจ.และนายก อบจ. 2-6 พ.ย.63 ศก นี้

ศูนย์การเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประชุม สมาชิกสภาองค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี พร้อมรับสมัคร ส.อบจ.และนายก อบจ. 2-6 พ.ย.63  วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563   ที่ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จ.อ.บำรุง วงษ์ภูมี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี รักษาการปลัดฯ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เปิดเผนว่า วันนี้ได้ประชุมผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และ ในการเตรียมจัดเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ ส.อบจ. และการเลืออกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ นายก อบจ.

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะทำหน้าที่เกี่ยวกับการสมัครรับเลือกตั้ง กำหนดหน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง แต่งตั้งอบรมเจ้าพนักงาน ตรวจสอบบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง และอื่นๆที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการรับสมัครนายก อบจ.และสมาชิก อบจ.ลพบุรี ทั้ง 30 เขต ในวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 ที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำ อบจ.ลพบุรี ก่อนที่จะเลือกตั้งพร้อมกันในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน กกต.ลพบุรี มาให้ความรู้ในเรื่องของขั้นตอนและระเบียบกฎหมายด้วย

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

เทศบาลตำบลเขาพระงาม” จัดงานประเพณีลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรมชาวตำบลเขาพระงาม” ปีนี้จัดยิ่งใหญ่

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี รายงานข่าวบรรยากาศงานประเพณีลอยกระทงในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ซึ่งในพื้นที่ตำบลเขาพระงามอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ได้จัดประเพณีลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรมไทยชาวตำบลเขาพระงามปีนี้จัดยิ่งใหญ่ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 กองการศึกษา เทศบาลตำบเขาพระงาม จัดโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยมี นายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม เป็นประธาน เพื่อเป็นการรักษา อนุรักษ์ และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สือบต่อไป อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้ยืนยาว ซึ่งภายในงานมีการแสดงดนตรีโปงลางของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม การแสดงของนักเรียนโรงเรียนปัจฉิมวัย การรำวงย้อนยุคและร่วมกันลอยกระทง ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

เทศบาลตำบลเขาพระงามร่วมกับจังหวัดลพบุรี จัดโครงการจิตอาสา เราทำความดี เพื่อพ่อหลวง

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี รายงานข่าวมาว่า เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านนั้น ทาง เทศบาลตำบลเขาพระงาม ร่วมกับ จังหวัดลพบุรี จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ประจำปี 2563 ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ปณิธานความดีทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี ซึ่งได้มีกิจกรรมจิตอาสาฯ พัฒนาวัด และมอบถุงยังชีพแก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ณ วัดบ่อแก้ว ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี