ม.กรุงเทพธนบุรี-สาธิตกรุงเทพธนบุรี-สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมผลิตหน้ากากผ้า-เจลล้างมือ แจกประชาชน

รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมด้วยคุณจิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง (คุณเอิร์น) ผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี และคุณพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมจัดกิจกรรมผลิตหน้ากากผ้าเย็บมือ และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนทั่วไป เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ และโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีมีโครงการจิตอาสาช่วยเหลือสังคมของนักศึกษาและนักเรียนที่ได้ปฏิบัติสม่ำเสมอตลอดมา จึงได้ริเริ่มกิจกรรมช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 และส่งเสริมให้แรงงานดังกล่าวเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตหน้ากากผ้าเย็บมือ เพื่อการสร้างรายได้ภายในครัวเรือน และรณรงค์ให้คนไทยร่วมกันใส่หน้ากากอนามัย ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19

ในการนี้ คณาจารย์ นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ยังได้ร่วมกันผลิตเจลล้างมือแอลกอฮอล์อนามัย เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในชุมชนที่ขาดแคลนอีกด้วย ณ อาคารปฏิบัติการการโรงแรม และการท่องเที่ยว ชั้น 2 ม.กรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดควบคุมพื้นที่เข้มงวด เข้มข้น และป้องกันไวรัสโควิค 19 ” สั่ง ทุกพื้นที่ ตรวจเข้มข้น ทุกตารางนิ้ว” ใครไม่ทำฝ่าฝืน จะดำเนินคดีตามกฎหมาย

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการควบคุมและป้องกันโรค COVID -19

โดยได้หารือถึงกรณีการประกาศมาตรการการป้องกันการควบคุม และแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้มีการเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งที่เดินทางไปกลับเป็นประจำ และกลับภูมิลำเนา

จึงกำชับให้สาธารณสุขจังหวัดฯ เตรียมรองรับแก้ไขปัญหา ด้วยการคัดกรองในพื้นที่และแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรค ถึงระดับกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน อสม.
ผู้ช่วยสารวัตร เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม และ อบต. พร้อมจัดทำรายงาน ผู้ที่กลับเข้ามาในพื้นที่ แยกผู้เฝ้าระวัง ผู้มีประวัติ หรือผู้ที่สงสัย กรณีติดเชื้อ และเข้ารับการรักษา

อีกทั้ง ยังได้เพิ่มการประชาสัมพันธ์ ให้ทั่วถึงทั้ง 16 อำเภอ นอกจากนี้ ให้ติดตามป้องกันแกัไขสถานการณ์เป็นประจำทุกวัน เพื่อเฝ้าระวัง และกำหนดมาตรการที่เหมาะสม และพยายามให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ

สตูล ทหารออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจช่องทางท่าข้ามผิดกฎหมายและช่องทางธรรมชาติ เพื่อป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของบุคคลต่างด้าว จากกรณีมีคำสั่งให้ระงับการผ่านแดนบริเวณช่องทางด่านพรมแดนถาวร ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ตามสั่งการ ผบ.กกล.เทพสตรี ให้หน่วยป้องกันชายแดนเพิ่มความเข้มในการลาดตระเวนเฝ้าตรวจ ช่องทางท่าข้ามผิดกฎหมายและช่องทางธรรมชาติ เพื่อป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของบุคคลต่างด้าว จากกรณีมีคำสั่งให้ระงับการผ่านแดนบริเวณช่องทางด่านพรมแดนถาวร ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 นั้น
พ.อ.อายุพันธ์ กรรณสูต ผบ.ฉก.ร.5 มอบหมายให้ พ.อ.ทวีพร คณะทอง รอง ผบ.ฉก.ร.5 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของ มว.ปล.3 ร้อย.ร.5021 ในการลาดตระเวณเฝ้าตรวจเพื่อป้องกันการลักลอบการข้ามแดนโดยผิดกฎหมายของบุคคลต่างด้าวพื้นที่ชายฝั่งทะเล บริเวนพื้นที่บ้านเกาะยาว ต.ปูยู และ บ้านตำมะลัง ต.ตำมะลังอ.เมือง จ.สตูล รวมทั้งได้ประสานการปฏิบัติกับสถานีเรดาร์ นป.สอ.รฝ.452 บริเวณเกาะปูยู ต.ปูยู และ ชฝต. 4301 ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล

ไม่พบบุคคลลักลอบข้ามแดน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงสถานการณ์ รวมทั้งมาตรการควบคุมและป้องกันไม่ให้มีการลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมาย
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล