ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี พาทัวร์ท่องเที่ยว เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี แลนด์มาร์ค ใจกลางเมือง

นายพีรพงษ์ นุชรักษ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางปองทิพย์ วิวัฒนสิเนศวร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งอยู่ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้รับการอำนวยความสะดวกและนำชมโดย นางสาวอุรวี พักตร์วิภา
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจการ และเจ้าหน้าที่วิทยากร ซึ่งนำชมพิพิธภัณฑ์ภายในอาคาร ซึ่งเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้านการเกษตร แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา และนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการประยุกต์ใช้เกษตรทฤษฎีใหม่ และชมภาพยนตร์ 3 มิติ และนั่งรถรางชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง พิพิธภัณฑ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรตามรอยพ่อ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด Wisdom Farm ถ่ายภาพมุมเก๋ๆบนสะพานไม้ไผ่และโซนเรือนไทยวิถี 4 ภาค ชมฐานการเรียนรู้ 1 ไร่พอเพียง การน้อมนำศาสตร์พระราชาการจัดพื้นที่ขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด นั่งชิลๆจิบกาแฟท่ามกลางบรรยากาศแสนธรรมชาติ ตามรอยประวัติศาสตร์ ชมเรือขุด รข 1 พร้อมจุดชมวิว มุมสูง

ทีมข่าวเฉพาะกิจหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ