ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี สุดแจ๋ว จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้กับผู้บริหาร ครูและบุคลากร ทางการศึกษาในพื้นที่ลพบุรี

สำนักงานศึกษาธิการ ถนัดลพบุรีโดยกลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ศูนย์เสนารักษ์ ศธจ.ลพบุรี ได้จัดประชุม เธอปฏิบัติการให้กับผู้บริหารครูและบุคลากรทางด้านการศึกษาและเจ้าหน้าที่พนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พสน.
ดร. ปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิด ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
ทางไปศึกษาที่กาญจนบุรีโดยกลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียนสูงเสนารักษ์ ศธจ.ลพบุรี ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้บริหารครูและบุคลากรทางด้านการศึกษาเจ้าหน้าที่พนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พสน. ในพื้นที่จังหวัดลพบุรีจำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

เพื่อจัดทำแผนการตรวจติดตามจุดเสี่ยงต่างๆภายในจังหวัดลพบุรี
เช่นห้างสรรพสินค้า โรงหนัง ร้านอาหาร ของเราต่อไปเราจะตรวจเข้มงวดเข้มข้น ออกตรวจทุกวัน จันทร์ถึงศุกร์ ไม่ผ่อนผัน

ใจรัก วงศ์ใหญ่
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี