ปทุมธานี-ตลาดนัดไม่สนกฎระเบียบมาตรการผ่อนปรนสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเชื้อโควิด

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2563 ชาวบ้านได้ส่งคลิปตลาดนัดเปิดท้ายขายของบริเวณหน้าวัดสระบัว ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 11 ม.1 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ให้กับผู้สื่อข่าวถึงพฤติกรรมของพ่อค้าแม่ค้า และประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอย รวมไปถึงหน่ายงานของรัฐที่ไม่มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าโควิด19 หลังจากที่คณะกรรมการของ ศบค.ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 อนุมัติให้มีการผ่อนปรน ระยะที่ 2 ซึ่งในภาพรวมเป็นที่น่าพอใจกับการปฏิบัติตามมาตรการของผู้ประกอบการและประชาชน โดยเฉพาะการใช้งานแอพลิเคชัน “ไทยชนะ” แต่ยังห่วงการติดเชื้อในกลุ่มคนที่เดินทางไปตามสถานที่ต่างหรือกลับภูมิลำเนา ต้องสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลทุกครั้ง หลังจากที่มีการผ่อนปรนระยะ 2 ความไม่เอาใจของหน่วยงานรัฐรวมทั้งท้องถิ่นอาจส่งผลให้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าโควิด-19 ถ้าเราไม่ช่วยกัน เช่นในการเปิดตลาดขายของแห่งนี้ ไม่ได้คำนึงถึงมาตรการของรัฐบาลหรือของกระทรวงสาธารณะสุขแต่อย่างใด ไม่มีการจัดระเบียบระยะห่างของร้านค้า ไม่มีการวัดไข้ ไม่มีเจล้างมือ รวมถึงไม่มีฝ่ายปกครองของอำเภอธัญบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือแม้แต่หน่วยงานท้องถิ่น ลงมาดูแล ปล่อยให้พ่อค้าแม่ค้าประชาชนเดินหาซื้อสินค้ากันอย่างเสรี แต่ที่แย่ไปกว่านั้นไม่สวมหน้ากากอนามัย ฝากบอกไม่ยังคณะทำงานติดตามการดำเนินงานป้องกันและควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 )
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ช่วยลงไปตรวจสอบและแก้ไข ก่อนที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าโควิด19 จะหวนกลับมาอีกครั้ง

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน

303 Army New normal.​ น้ำพริกปลาทูสู้ Covid-19

ที่กองพันทหาราบที่3​ กรมทหารราบที่​ 3​ ร.อ.ธีรนนท์​ พุ่มนาค ผู้บังคับกองร้อยอาวุธ​เบา กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3
สร้าง New normal​ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร​ ของกำลังพลใหม่ให้สอดคล้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส​ covid.-19​ โดยให้กำลังพลนำปิ่นโต​ มาใส่อาหารรับประทาน​ ในการเลี้ยงอาหารมื้อพิเศษในทุกๆ​วันศุกร์​ ทั้งยังกำหนดระยะห่างในทุกๆ อริยาบทของการทำงาน

บุรีรัมย์ พ.อ.บุญส่ง พรมนิล ผบ.ฉก.ทพ.26 ดำเนินโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” พร้อมนำรถบรรทุกน้ำประปาสะอาดบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้งแก่ประชาชน ในพื้นที่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ สนองตอบนโยบายกองทัพบก ในช่วงวิกฤติโควิด-19

ที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 พันเอก บุญส่ง พรมนิล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 (ผบ.ฉก.ทพ.26) สนองตอบต่อนโยบายผู้บัญชาการทหารบก ให้หน่วยทหารทุกหน่วย จัดรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างจริงจัง เนื่องจากพื้นที่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ค่อนข้างแห้งแล้ง ปริมาณน้ำที่เก็บกักเก็บในแหล่งน้ำหลายแห่ง มีปริมาณน้ำระดับตำกว่าเกณฑ์โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 (ฉก.ทพ.26) จัดกำลังพลพร้อมด้วยรถยนต์บรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร เข้าดำเนินการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ในพื้นที่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โดยได้ทำการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชน จำนวน 20 เที่ยว เป็นปริมาณน้ำ ปริมาณน้ำ 86,000 ลิตร จ่ายน้ำประชาชนจำนวน 68 หลังคาเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร ได้มีน้ำไว้ใช้ในการดำรงชีวิตเพื่อบริโภคและอุปโภค อย่างพอเพียง