คณะสงฆ์อำเภอเมืองลพบุรี วัดเสาธงทอง วัดเชิงท่า วัดพรหมาสตร์ วัดสำราญ ร่วมกับเทศบาลเมืองลพบุรี ร่วมทำพิธีแจกอาหารกล่องปรุงสุกแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙

คณะสงฆ์อำเภอเมืองลพบุรี วัดเสาธงทอง วัดเชิงท่า วัดพรหมาสตร์ วัดสำราญ ร่วมกับเทศบาลเมืองลพบุรี ซึ่งนำโดย นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี ซึ่งนำโดย นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี ร่วมทำพิธีแจกอาหารกล่องปรุงสุกแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙

Details