จังหวัดลพบุรี จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี 2563

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพจังหวัดลพบุรี รายงานข่าวมาจากจังหวัดลพบุรีว่า
วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทหาร ตำรวจ สมาคม มูลนิธิ องค์กรเอกชน และสถานศึกษา ประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพสกนิกร ปวงชนชาวไทย และเทิดพระเกียรติที่ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านช่าง ในฐานะ “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”รวมทั้งยังทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้ได้มาตรฐานสากล ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ใจรัก วงศ์ใหญ่
สมชาย เกตุฉาย
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี

“กอ.รมน.จ.ขอนแก่น” ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จ.ขอนแก่น

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น.​ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น 2 ศาลากลาง จ.ขอนแก่น​ : พ.อ.โชติ พื้นชมภู หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จ.ขอนแก่น​ เป็นผู้แทนร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จ.ขอนแก่น ครั้งที่ 2/2563 ประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ขอนแก่น ครั้งที่ 5/2563

โดยมี นายศรัทธา คชพลายุกต์ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ. ขอนแก่น และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น 2 ศาลากลาง จังหวัด​ขอนแก่น​

Cr.#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จ.ขอนแก่น
สุรเชษฐ​ ​ศิลา​นนท์​ รายงาน​