ปราจีนบุรี คืบหน้าชาวบ้าน ผวาพบคราบคล้ายน้ำมัน!!

ข่าวคืบหน้าจากกรณีที่มีการพบคราบสีดำคล้ายคราบน้ำมันลอยอยู่ในน้ำบริเวณหน้า
ประตูระบายน้ำ บ.วังวัด ม.4ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรีจ.ปราจีนบุรี เมื่อบ่ายวันที่18 มิย.63 ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบพบคราบสีดำลอยอยู่ในน้ำ ชาวบ้านบอกว่าคราบสีดำดังกล่าวนี้เกิดขึ้นมานานแล้วอยากรู้ว่าคือคราบอะไรชาวบ้านในพื้นที่อยากรู้ ที่ผ่านมาส่วนราชการและส่วนเกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบก็ยังมีอีก ผู้สื่อข่าวได้ประสานไปยังนายอำเภอ กบินทร์บุรี นายอำเภอได้รับทราบและสั่งการให้ปลัดลงพื้นที่ตรวจสอบและรายงานให้ตนทราบด่วน

ทางด้าน อบต.เขาไม้แก้วนำโดยนาย สมศักดิ์ กุลบุตร นายกฯ นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบคราบน้ำดังกล่าว เมื่อทุกคนได้เห็นบอกเห็นเสียงเดียวกันว่าน่าจะเกิดจากการทับถมของใบไม้ ตะไคร่น้ำที่เน่าเสียทับถมกันเกิดเป็นตะกอนและคราบน้ำสีดำอย่างที่เห็นน้ำไม่มีกลิ่น เมื่อใช้มือสัมผัสจะไม่มีคราบเหนียวติดมือจึงได้ตักน้ำไปเพื่อตรวจต่อไป

นายธนกิจ ภัทรทิพยกร ปลัดอำเภอกบินทร์บุรี ร่วมกับผญบ.ผจก.โรงงานในพื้น
ที่และชาวบ้านลงตรวจสอบซึ่งทุกคนพูดตรงกันอีกว่าน้ำน่าจะเกิดจากตะไคร่น้ำมาก
กว่าน้ำเน่าเสียจากที่ใดไหลลงมาในคลองแห่งนี้ จึงเก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจอีกด้วย

จากการสอบถามชาวบ้านบอกว่า ตนเองเคยพบเห็นคราบน้ำแบบนี้อยู่ในสระน้ำ
ในหนองน้ำทั่วไปคิดว่าไม่น่าจะเกิดจากคราบน้ำมันไหลมาจากที่ใดที่หนึ่ง

ผู้สื่อข่าวออกสำรวจดูในคลอง สระน้ำ ของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงพบว่าสระน้ำอยู่ห่างจากประตูระบายน้ำจุดดังกล่าวพบว่า ที่สระน้ำข้างสวนยางพาราที่ขุดลึก 5 ม. กว้าง 20 ม.ยาว 50ม. ไม่มีการระบายจากด้านนอกลงสระพบว่าน้ำในสระเป็นกลุ่มคราบสีน้ำตาลเป็นสายยาวลอยอยู่ในสระค่อนข้างเยอะเช่นกัน คาดว่าน่าจะเป็นลักษณะเดียวกันกับที่ชาวบ้านพบเห็นคราบสีดำในคลองสาธารณะหน้าประตูระบายน้ำ ซึ่งทางโรงงานกับผู้นำหมู่บ้านหารือกันว่าจะช่วยกันมาตักคราบสีดำที่อยู่ในน้ำออกให้หมดคาดว่า
จะลดการเกิดคราบสีดำลงได้…

ภาพ/ข่าว:ทองสุข สิงห์พิมพ์

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี ขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชนตามหลัก “บวร”

วันที่22 มิ.ย.63 พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี นายสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดลพบุรี นางสาวอังศุมาลิน จินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี นายอำเภอ พัฒนาการอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนอำเภอสระโบสถ์และอำเภอโคกเจริญ ร่วมปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชนตามหลัก “บวร” โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพนะบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในการสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้สนับสนุนต้นกล้าผักสวนครัว จำนวน 750 ต้น ณ วัดในเขตพื้นที่อำเภอสระโบสถ์ 5 แห่ง และอำเภอโคกเจริญ 10 แห่ง รวม 15 แห่ง

Cr : สพจ.ลพบุรี
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี
สำนักข่าวเดลิซันเดย์

“ร.อ.รชฏ” ประชุม ผู้อำนวยการภาคฝ่ายการตลาด

เมื่อเร็วๆนี้…ร.อ.รชฏ พิสิษฐบรรณกร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด​ (มหาชน) จัดประชุมผู้บริหารฝ่ายการตลาด ระดับผู้อำนวยการภาคทั้ง 5 ภาค ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการตลาดและแถลงปิดยอดขายไตรมาสที่ 2 จนถึงสิ้นเดือน มิถุนายน 2563 ด้วยยอดเบี้ยประกันกว่า 600 ล้านบาท และเตรียมส่งเสริมยอดขายสู่เป้าหมายที่ 1,200 ล้านบาท ในสิ้นปี 2563 นี้

สุรเชษฐ​ ศิลา​นนท์​ รายงาน​