สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี ขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชนตามหลัก “บวร”

วันที่22 มิ.ย.63 พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี นายสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดลพบุรี นางสาวอังศุมาลิน จินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี นายอำเภอ พัฒนาการอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนอำเภอสระโบสถ์และอำเภอโคกเจริญ ร่วมปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชนตามหลัก “บวร” โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพนะบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในการสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้สนับสนุนต้นกล้าผักสวนครัว จำนวน 750 ต้น ณ วัดในเขตพื้นที่อำเภอสระโบสถ์ 5 แห่ง และอำเภอโคกเจริญ 10 แห่ง รวม 15 แห่ง

Cr : สพจ.ลพบุรี
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี
สำนักข่าวเดลิซันเดย์

“ร.อ.รชฏ” ประชุม ผู้อำนวยการภาคฝ่ายการตลาด

เมื่อเร็วๆนี้…ร.อ.รชฏ พิสิษฐบรรณกร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด​ (มหาชน) จัดประชุมผู้บริหารฝ่ายการตลาด ระดับผู้อำนวยการภาคทั้ง 5 ภาค ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการตลาดและแถลงปิดยอดขายไตรมาสที่ 2 จนถึงสิ้นเดือน มิถุนายน 2563 ด้วยยอดเบี้ยประกันกว่า 600 ล้านบาท และเตรียมส่งเสริมยอดขายสู่เป้าหมายที่ 1,200 ล้านบาท ในสิ้นปี 2563 นี้

สุรเชษฐ​ ศิลา​นนท์​ รายงาน​