เด็กจบใหม่ คนว่างงาน ปลื้ม Job Expo Thailand 2020 ช่วยหางานให้ได้จริง

ตามที่กระทรวงแรงงาน ได้จัดงานมหกรรมจัดหางาน Job Expo Thailand 2020 เมื่อวันที่ 26-28 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ณ ไบเทค บางนา นั้น มีผู้คนสนใจเข้าสมัครงานจำนวนมาก จำนวนประชาชนเข้าร่วมงาน 1.2 แสนคน มียอดผู้สมัครงานรอบรรจุกว่า 2.4 แสน คน และ โครงการ Co-payment สนับสนุนให้นายจ้างรับนักศึกษาจบใหม่นั้น มีนายจ้างสมัครเข้าร่วมโครงการ และเปิดตำแหน่งว่างรับสมัครงานหลายอัตรา

นักศึกษาจบใหม่ ภายในงาน จากหลากหลายสถาบัน เล่าถึงปัญหาการหางานยาก สมัครที่ไหนก็ยังไม่มีการตอบรับ แต่พอมีโครงการจากรัฐ เข้ามาช่วยสนับสนุนค่าจ้างงานในครั้งนี้ ทำให้หางานได้ง่ายขึ้น องค์กรต่างๆ กล้าที่จะเปิดรับสมัครงานเด็กจบใหม่กันมากขึ้นอีกด้วย การจัดงานในครั้งนี้ช่วยเหลือนักศึกษาจบใหม่ และคนว่างงานให้มีงานทำได้จริง

นอกจากนี้เพื่อสนับสนุนให้คนไทยมีงานทำอย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดการประกาศรับสมัครงานได้ที่ เว็บไซด์ “ไทยมีงานทำ” ซึ่งเว็บไซต์มีให้เลือกทั้งงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ เว็บไซด์ “จ้างงานเด็กจบใหม่” ลงทะเบียนสมัครงานกับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ Co-payment สำหรับนักศึกษาจบใหม่

วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี จัดงาน ร้อยรัก ดั่งดวงใจ สานสายใย มุทิตา คารวะครู ที่เกษียณอายุข้าราชการ 15 ท่าน อย่างสมเกียรติ ประจำปี 2563

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี รายงานข่าวว่า เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 เมื่อเวลา 10.30 น. ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ทาง วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สมาคมผู้ปกครองและครู วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ได้จัดพิธีมุทิตาคารวะครู ที่เกษียณอายุข้าราชการ ประจำปี 2563 ภายใต้งาน ร้อยรัก ดั่วดวงใจ สานสายใย มุทิตา เพื่อแสดงมุทิตาจิต โดยมี นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ได้จัดพิธีมุทิตาคารวะครู ที่เกษียณอายุข้าราชการ 6 ท่าน ประจำปี 2563 คุณครูภาพร ตระกูลปาน คุณครูมาลินี แก้วเงิน คุณครูปัญฑารีย์ แก้วสว่าง คุณครูดิเรก ทรงกัลยาณวัตร คุณครูอุดมสักย์ บุตรประดิษฐ์ และ นายสมบูรณ์ บุญพึ่ง ทั้งนี้ นายกิตติษักดิ์ เทพธาราทิพย์ อดีตเทศมนตรีเมืองลพบุรี นางสาวกอแก้ว เพชรบุตร รอง คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นายพรสิทธิ์ ลิ้มนุสนธิ์ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์พลเมือง นางสมจิตต์ แต่งสมุด ประธานมูลนิธิส่งเสริมอาชีพเด็กพิการทางสติปัญญาเพื่อสนับสนุนโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี นายใจรัก วงศ์ใหญ่ ผู้อำนวยการ-บรรณาธิการ สำนักข่าวเดลิซันเดย์ ออนไลน์ ในฐานะ หัวหน้า ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี ในครั้งนี้คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัย นาฏศิลป์ลพบุรี นำโดย นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ให้การต้อนรับ แขกผู้มีเกียรติในครั้งนี้ด้วย ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Details

คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม จัด สัมมนา โครงการอุตสาหกรรมสร้างงาน สร้างรายได้ขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพชีวิต ในยุค New Normal

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี รายงานข่าวว่า เมื่อ วันที่ 27 ก.ย 63 เวลา8.30น.
นายประทวน สุทธิอำนวยเดช ส.ส ลพบุรี เขต 1 ในฐานะ รองประธาน กรรมาธิการ การอุตสาหกรรม
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เป็นประธาน ในการจัดโครงการสัมนา เรื่อง “โครงการอุตสาหกรรมสร้างงาน สร้างรายได้ ขยายโอกาศ พัฒนาคุณภาพชีวิตในยุค new normal “ โดยมี ผู้ประกอบการ และประชาชน ในพื้นที่ เทศบาลตำบล เขาสามยอด เทศบาลตำบลถนนใหญ่ และตำบลทะเลชุบศร เข้าร่วมสัมมนาณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขาสามยอด ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี มีผู้เข้าร่วมสัมมนา ในครั้งนี้ อย่างคับคั่ง

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

พระราชทานแจกันดอกไม้ให้กับ ดร.นิลุบล ลิ่มพงศ์พันธุ์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานแจกันดอกไม้ให้กับ ดร.นิลุบล ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศ เนื่องในโอกาส ได้รับรางวัล ข้าราชการดีเด่น ด้านต้นแบบนักสังคมสงเคราะห์ ของสมาคมหนังสือพิมพส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2563 ณ ห้องบอลลูน 1 โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

พร้อมกันนี้นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่

นายอดุล จันทรศักดิ์ อดีตอธิบดีศาลปกครองอุดรธานี ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่น ด้าน “ต้นแบบนักกฎหมายทำงานเพื่อสังคม”

และ นางพรวรินทร์​ นุตราวงศ์​ ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น ด้าน “พยาบาลผู้มีจิตอาสาดูแลผู้ป่วยระยะท้ายให้จากไปอย่างมีความสุข”

สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน