“บิ๊กต๊ะ” เป็นประธานประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินการทางวินัย

วันอังคารที่ 23 มิ.ย.63 เวลา 10.00 น.พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น. เป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินการทางวินัย โดยมีผู้แทน บก.น.1-9 ,สปพ. ,อคฝ. ,สส. ,จร. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องปารุสกวัน1

ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ร่วมกับ เทศบาลตำบลเขาพระงาม ” จัดโครงการ ซ่อมบำรุง เครื่องมือการเกษตร “

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพจังหวัดลพบุรี รายงานข่าวมาจากจังหวัดลพบุรี ว่า

ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ร่วมกับเทศบาลตำบลเขาพระงาม ได้จัดโครงการซ่อมบำรุงเครื่องมือทางการเกษตร
ในวันที่15 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-15.00นที่ผ่านนั้น. ณ ศาลาSML.หมู่ที่ 1 ต.เขาพระงาม ให้กับพี่น้องเกษตรกรโซน ม.1-2-7-8-9-10 และ16 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่5 บ้านไผ่ขวาง ต.เขาพระงาม ให้กับพี่น้องเกษตรกรโซน ม.3-4-5-6 เพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลเขาพระงามที่ประสงค์จะซ่อมบำรุงเครื่องมือทางการเกษตร และในการบริการนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ใจรัก วงศ์ใหญ่
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี

ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ร่วมกับ เทศบาลตำบลเขาพระงาม จัดอบรม ค่ายเยาวชน จริยธรรม ปันน้ำใจ

ศูนย์ข่าว หนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี รายงานข่าวมาจากจังหวัดลพบุรีว่า
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จัดโครงการฝึกอบรมค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งได้มีกิจกรรมร่วมแบ่งปันน้ำใจ นำเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวันมาใส่ในตู้ปันสุข บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระงาม

ใจรัก วงศ์ใหญ่
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี