พล.ต.ท.วิชิตฯ ผบช.ตชด. มอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรพยาบาลสนาม

วันที่ 25 ธ.ค.63 : พล.ต.ท.วิชิต ปักษา ผบช.ตชด. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากรครูของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ณ ห้องประชุมชัยจินดา ชั้น 3 อาคารศรียานนท์ บช.ตชด. โดยมีผู้เข้ารับประกาศนียบัตร จำนวน 50 คน อาทิเช่นพล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผู้บังคับการสนับสนุน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน,พล.ต.ต.หญิง สุรัมภา รอดมณี ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ,พล.ต.ต.สุเทพ พัชรตระกูล นายแพทย์ สบ.7 โรงพยาบาลตำรวจ และผู้บังคับบัญชา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดย การอบรมครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายเพื่อสนองงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

ซึ่ง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทาน ให้ดำเนินการใน รร.ตชด. เพื่อขยายผลให้นักเรียน และประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งกายและใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การจัดการอบรมใช้หลักสูตรวิชาการพยาบาลสนาม ใช้เวลาในการอบรม 16 สัปดาห์ มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผู้เข้ารับการอบรมมีความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาอบรมรวมทั้งได้รับคำชื่นชมจากวิทยากร คณาจารย์ และ โรงพยาบาลที่เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติ

สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน

พล.ต.ต.กัญชลฯ ผบก.สสน.บช.ตชด. รับมอบโล่ ตำรวจสีขาว ดาวคุณธรรม

วันที่ 25 ธ.ค.63 เวลา 13.30 น. : พล.ต.ต.ไพโรจน์ ทานธรรม รอง ผบช.ตชด. เป็นประธานมอบโล่ และประกาศเกียรติคุณข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณตำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดย บก.สสน.บช.ตชด. ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาฯระดับ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) ให้เป็นหน่วยระดับ กองบังคับการ ดีเยี่ยม และมีข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.สสน.บช.ตชด.ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณรวม 229 ราย ในโอกาศนี้ พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.สสน.บช.ตชด. ขึ้นรับมอบโล่ ตำรวจสีขาว ดาวคุณธรรม ในครั้งนี้

สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน

สนง.เขต บางบอน พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 65 ลงพื้นที่ตรวจตลาดสะพานปลาบางบอน3

วันที่24 ธค.2563 เมื่อเวลา 08.00น. ผอ.เขตบางบอนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข65 และเทศกิจ บางบอน ตำรวจสน.บางบอน และผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่เป้าหมายตรวจคัดกรองเชื้อ โควิด-19 กับผู้ใช้แรงงานต่างด้าว บริษัท กรุงเทพซีฟูดส์ มารเก็ต จำกัดบริเวณสะพานปลาบางบอน3 ( ตลาดปลาบางบอน 3 ) พบผู้ใช้แรงงานต่างด้าว จำนวน 100คน กานตรวจคัดกรองในครั้งนี้เนื่องจากมีผู้โพส ไว้ตอนนี้ได้ลบไปแล้วรายหนึ่งระบุว่าตลาดแห่งนี้พบมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 1ร าย ผลปรากฎว่าไม่เป้นความจริง และผลการตรวจวัดและตรวจเอกสารการทำงานแรงงานต่างด้าวในครั้งนี้ ไม่พบผิดกฎหมาย ยันตลาดสะพานปลาบางบอน3 ปลอดภัย ไม่มีผู้ติดเชื้อ

ทางตลาดให้ความร่วมมือกับเจ้าตลอดและจะปิดตลาดตั้งแต่วันที่25ธันวาคม เปิด อีกทีวันที่4มกราคม ไม่ก็รออทางการ อนุญาติอีกครั้งต่อไป

เทศบาลเมืองลพบุรีจัดโครงการเทศบาลพบประชาชนประจำปี 2563

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี จัดโครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ โดมอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองลพบุรี เพื่อนำเทศบาลเคลื่อนที่ออกให้บริการขั้นพื้นฐานต่างๆ แก่ประชาชนในเขตเทศบาล ตลอดจนต้องการรับทราบทราบปัญหาต่างๆ ที่ประชาชนประสบอยู่ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยมีการให้บริการด้านต่างๆ เช่น การตรวจรักษาพยาบาล คัดกรองเบาหวาน-ความดันโลหิต การตรวจรักษาสุขภาพทางช่องปาก การให้คำปรึกษาแนะนำด้านสุขภาพ การบริการตัดผมสุภาพบุรุษ การให้ความรู้อบรมสอนอาชีพระยะสั้น การจัดแสดงนิทรรศการผลงานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี ทั้ง ๕ โรงเรียน + ๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลพบุรี การบริการอาหาร เครื่องดื่ม การแสดงบนเวที ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี และดนตรีเพื่อประชาชนของเทศบาลเมืองลพบุรี มีการจับสลากแลกของ สิ่งของอุปโภค บริโภค

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี