คณะกรรมการชุมชน 5 ร่วมกับ อสม. เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พึ่งพาตนเองน่ายกย่อง

ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 7 เมษายน 2563 ชุมชน5 เทศบาลเมืองเขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี คณะกรรมการชุมชนร่วมกับ อสม. ชุมชน5 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ได้ออกสำรวจพื้นที่ในชุมชนและได้ประชุมคณะกรรมการชุมชนและอสม. จึงได้ร่วมกันผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกัน
โรคโควิด19 โดยการแจกจ่ายให้แก่สมาชิกในชุมชนและได้ออกพ่นยาฆ่าเชื้อไปตามซอยต่างๆ โดยรอบเพื่อให้พี่น้องในชุมชน ได้มีความสบายใจที่ทางคณะกรรมการและอสม. ได้เข้ามาดูแลด้วยความเป็นห่วง ป้องกันเพื่อให้ชุมชนได้ปลอดภัยจากเชื้อโควิด19 ซึ่งพี่น้องในชุมชนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งน้ำยานี้เราได้ใช้งบประมาณส่วนตัวของ
คณะกรรมกานชุมชนและอสม. ผลิตขึ้นมาเองและแจกจ่ายให้กับพี่น้องในชุมชน ในขณะเดียวกันคณะกรรมการชุมชนและทีม อสม. ยังเฝ้าติดตามและออกพ่นยาฆ่าเชื้อเป็นระยะให้กับสมาชิกในชุมชนเป็นประจำ โดยได้ออกพ่นยาฆ่าเชื้อแล้วไม่น้อยกว่า4ครั้งในพื้นที่รอบๆชุมชน5 เทศบาลเมืองเขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี

ใจรัก วงศ์ใหญ่
สนอง แท่นสูงเนิน
ไพรัตน์ ทองแก้ว
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี

” ปศุสัตว์เมืองลพบุรีร่วมกับด่านกักสัตว์จังหวัดลพบุรี ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อ COVID ๑๙ “

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓   เวลา ๐๙.๐๐ น.สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองลพบุรีร่มกับด่านกักกันสัตว์จังหวัดลพบุรี
ออกดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรวมถึงผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการ ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาด อีกทั้งยังตระหนักถึงความสำคัญต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อขอรับบริการ
ผลการปฏิบัติงานฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
จำนวน ๑๐ แห่ง
๑. รอบบริเวณสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองลพบุรี
๒. รอบบริเวณที่ว่าการการอำเภอเมืองลพบุรี
๓.รอบบริเวณสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
๔. รอบบริเวณสถานีรถไฟลพบุรี
๕. ภายในตลาดสดเทศบาลเมืองลพบุรี
๖. รอบบริเวณโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองลพบุรี
๗. รอบบริเวณโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลโคกตูม
๘. บริเวณสนามมวย ส.สละชีพ อำเภอเมืองลพบุรี
๙. บริเวณตลาดสดโต้รุ่ง
ริมทางรถไฟอำเภอเมืองลพบุรี
๑๐.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพทัพ จังหวัดลพบุรี

ผู้การลพบุรี ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(Covid-19) แยกลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี อย่างเข้มข้น

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพจังหวัดลพบุรี
รายงานข่าวว่า ในวันอังคาร ที่ 7 เม.ย. 63 เวลา 11.30 น. พล.ต.ต.ณัฐพล ศุกระศร ผบก.ภ.จว.ลพบุรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.กาจภณ ชนะสิทธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี , พ.ต.อ.บุญชนะพัฒน์ สกุลจารุมรรคา รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(Covid-19) บริเวณสามแยกลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี ถนนสายสระบุรี-หล่มสัก(ทางหลวงหมายเลข 21) เขตติดต่อพื้นที่จังหวัดเพรชบูรณ์ พบ พ.ต.อ.วิโรจน์ ตัดโส ผกก.สภ.ชัยบาดาล และ ตร.สภ.ชัยบาดาล/จนท.สาธารณะสุข/ฝ่ายปกครอง /จนท.ขนส่ง อยู่ปฏิบัติหน้าที่ จึงได้กำชับให้ทำการประชาสัมพันธ์การป้องกันและการปฏิบัติตนเพื่อเป็นการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจในสถานการณ์ฉุกเฉิน ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยเน้นย้ำการปฏิบัติในช่วงเวลา 22.00-04.00 น. ตามประกาศฉบับที่ 2(เคอร์ฟิว) ให้ปฏิบัติตามกฏหมายโดยเคร่งครัด

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพจังหวัดลพบุรี

ปศุสัตว์ อำเภอเมืองลพบุรี ดำเนินการติดตามโครงการ ความร่วมมือการรณรงค์ ป้องกัน พิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพจังหวัดลพบุรี รายงานข่าวมาว่าเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองลพบุรีดำเนินการติดตามโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี ๒๕๖๓ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี โดย ณ ขนาดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลตะลุงออกดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าเสร็จตามแผนที่กำหนดยอดสุนัขจำนวน ๑,๒๘๓ตัว แมวจำนวน ๕๓๙ตัวรวมยอดสุนัขและแมวจำนวน๑,๘๒๒ ตัว

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี