เหมืองทองปันน้ำใจ มอบน้ำดื่มสู้ภัยโควิด-19

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอวังโป่ง นายนาวิน สังฆมาตร นายอำเภอวังโป่ง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้มาร่วมรับมอบน้ำดื่ม จากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 20 กล่องนำโดยนายยุทธ ศรีทองสุข หัวหน้างานอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ เพื่อนำส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำจุดคัดกรองและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามพรก.ฉุกเฉิน ซึ่งในอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีจุดคัดกรองตามพรก.ฉุกเฉินนี้จำนวน5แห่ง คือตำบลท้ายดง,ตำบลวังหิน, ตำบลวังโป่ง,ตำบลวังศาลและตำบลซับเปิบ

สำหรับน้ำดื่มที่ทางบริษัทฯนำมามอบให้นั้นเป็นน้ำดื่มที่สะอาดผ่านมาตรฐานกรมอนามัย จากวิสาหกิจชุมชนเทพนิมิต บ้านเขาดินหมู่ที่ 3 ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ยุทธ ศรีทองสุข/มนสิชา คล้ายแก้ว

ปราจีนบุรี ชาวบ้านทำใจ แมลงวันรบกวนหลังจาก ผู้ประกอบการจับไก่ขาย!!

ชาวบ้านบ้านพรมแสง

ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี
จ.ปราจีนบุรี ต้องทนใช้ชีวิต
ประจำวันกับหมู่แมลงวันนับ
พันๆตัวที่ออกมาเกาะอยู่ตามบ้าน หลังจากผู้ประกอบการเลี้ยงไก่ในหมู่บ้านจับไก่ขาย
ปัญหาแมลงวันรบกวนนั้นจะ
มีให้เห็นทุกๆครั้งทุกๆปีหลังจากการจับไก่ขาย แมลงวัน
จะมีมากในช่วง 7-10 วันก็จะ
จางหายไป ชาวบ้านก็จะหา
ซื้อแผ่นกาวดักจับแมลงวัน
เองโดยซื้อจากร้านค้าในชุม
ชนแผ่นละ 5 บาท วันหนึ่ง
จะใช้แผ่นกาวมากกว่า 10
แผ่นก็ต้องยอมทำใจ บางคน
ถึงขนาดกินข้าวและนอนอยู่กับแมลงวันก็มี ยายอุ่น ขอ
สงวนชื่อนามสกุลจริง ชาว
บ้านพรมแสงกล่าวว่าแมลง
มีมากหลังจับไก่ คนแก่นั่ง
อยู่บ้านจะนั่งตบแมลงวันไป
ด้วย

นางจันทรา แสงจันทร์ กล่าว
ว่าแมลงวันมีมากไม่อยากจะ
โทษใคร ชาวบ้านก็ต้องช่วย
เหลือตัวเอง ตนเองเปิดร้าน
ขายอาหารตามสั่งต้องทำใจ
ลูกค้าจะมาซื้ออาหารไปกิน
ที่บ้าน ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะ
รู้ว่าทางร้านไม่สะอาดหาก
แต่เกิดจากปัญหาอื่น…

ภาพ/ข่าว:ทองสุข สิงห์พิมพ์
ลักขณา สีนายกอง/รายงาน