ดร.ดร๊าฟ วอน ลูกจ้างลงทะเบียนแล้วนายจ้างช่วยมาลงทะเบียนยืนยันด้วย

ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดเผยตัวเลขลูกจ้างที่มาลงทะเบียนรับเงินทดแทนจาก “เหตุสุดวิสัย” ล้านกว่าคน ประกันสังคมคาดว่า จะจ่ายเสร็จสิ้นต้นเดือนนี้ แต่ยังคงมีลูกจ้างอีกกลุ่ม ที่ยังคงรอการลงทะเบียนจากทางฝั่งนายจ้าง 400,000 กว่าคน ซึ่งลูกจ้างทั้งหมดรอแค่การลงทะเบียนยืนยันจากนายจ้างเท่านั้น จึงวิงวอนขอให้นายจ้างที่มีลูกจ้างมาตรา 33 ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุโรคระบาดโควิด-19 รีบมาลงทะเบียนเพื่อยืนยันรับสิทธิให้แก่ลูกจ้างโดยเร็ว ซึ่งการลงทะเบียนของนายจ้างให้เข้าไปที่ www.sso.go.th กรอกรายละเอียดของนายจ้างและลูกจ้างที่อยู่ในบริษัทเพียงเท่านั้น

อีกทั้งยังบอกอีกด้วยว่า ตอนนี้ทางสำนักงานประกันสังคมได้เร่งมือจ่ายเงินทดแทนแก่ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ไปเป็นจำนวนมากแล้ว และยืนยันว่าเมื่อข้อมูลครบถ้วนทั้งหมดทั้งลูกจ้างและนายจ้าง ประกันสังคมพร้อมจ่ายแน่นอนครับ

รอง ผบช.น.ได้ออกตรวจเยี่ยมจุด บริเวณ ใต้ด่วนลาดพร้าว พร้อมมอบอาหารให้กำลังใจเจ้าหน้าที่

วันนี้ 2 พ.ค.63  เวลา 00.05 น.
พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น.ได้ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ได้มอบข้าวหน้าเป็ดและสุกี้รวมมิตรพร้อมได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติหน้าที่ บริเวณ ใต้ด่วนลาดพร้าว จุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ของ สน.โชคชัย บก.น.4

รอง ผบช.น.ได้ออกตรวจเยี่ยม พร้อมมอบอาหารให้กำลังใจเจ้าหนัาที่บริเวณ แยกบาแล ถ.ราษฎร์อุทิศ

วันนี้ 2 พ.ค.63  เวลา 01.00 น.
พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น.ได้ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ได้มอบข้าวหน้าเป็ดและสุกี้รวมมิตรพร้อมได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติหน้าที่ บริเวณ แยกบาแล ถ.ราษฎร์อุทิศ จุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ของ สน.มีนบุรี บก.น.3

“หม่อมเต่า” เซ็นคำสั่งด่วน สั่งการให้เร่งจ่ายเงินผู้ประกันตนมาตรา 33 ให้เร็วที่สุด

“หม่อมเต่า” เซ็นคำสั่งด่วน สั่งการให้เร่งจ่ายเงินผู้ประกันตนมาตรา 33 ให้เร็วที่สุด

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เซ็นคำสั่งด่วน แต่งตั้งคณะทำงาน เร่งรัด ติดตาม การเบิกจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย เพื่อจะเร่งการเบิกจ่ายเงินทดแทนให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ให้เร็วที่สุด เพราะเข้าใจความเดือดร้อนของพี่น้องแรงงานที่เดือดร้อนจากวิกฤตโรคระบาดโควิด-19

หลังจาก “เหตุสุดวิสัย” ครอบคลุมผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่เดือดร้อนจากโควิด-19 ทั้งหมด ลูกจ้าง นายจ้าง ผู้ประกอบการ ที่อยู่ในมาตรา 33 ได้มาลงทะเบียนรับเงินทดแทนเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมได้เร่งมือทำการเบิกจ่ายให้ผู้ประกันตนไปแล้วกว่า….คน ซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมได้ทำการเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ในตรวจสอบข้อมูลของ ลูกจ้าง นายจ้าง เพื่อให้ทำการเบิกจ่ายให้ได้มากที่สุด

 

สิ่งสำคัญที่ประกันสังคมอยากเน้นย้ำให้ผู้ประกันตนต้องอย่าลืมคือ
การลงทะเบียนของ “นายจ้าง” ซึ่งปัญหาที่สำนักงานประกันสังคมไม่สามารถเบิกจ่ายให้ลูกจ้างได้เพราะ เมื่อลูกจ้างมาลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ทางนายจ้างจะต้องลงทะเบียนด้วย เพื่อยืนยันกันทั้งสองฝ่าย