303 Army New normal.​ น้ำพริกปลาทูสู้ Covid-19

ที่กองพันทหาราบที่3​ กรมทหารราบที่​ 3​ ร.อ.ธีรนนท์​ พุ่มนาค ผู้บังคับกองร้อยอาวุธ​เบา กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3
สร้าง New normal​ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร​ ของกำลังพลใหม่ให้สอดคล้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส​ covid.-19​ โดยให้กำลังพลนำปิ่นโต​ มาใส่อาหารรับประทาน​ ในการเลี้ยงอาหารมื้อพิเศษในทุกๆ​วันศุกร์​ ทั้งยังกำหนดระยะห่างในทุกๆ อริยาบทของการทำงาน

บุรีรัมย์ พ.อ.บุญส่ง พรมนิล ผบ.ฉก.ทพ.26 ดำเนินโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” พร้อมนำรถบรรทุกน้ำประปาสะอาดบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้งแก่ประชาชน ในพื้นที่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ สนองตอบนโยบายกองทัพบก ในช่วงวิกฤติโควิด-19

ที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 พันเอก บุญส่ง พรมนิล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 (ผบ.ฉก.ทพ.26) สนองตอบต่อนโยบายผู้บัญชาการทหารบก ให้หน่วยทหารทุกหน่วย จัดรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างจริงจัง เนื่องจากพื้นที่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ค่อนข้างแห้งแล้ง ปริมาณน้ำที่เก็บกักเก็บในแหล่งน้ำหลายแห่ง มีปริมาณน้ำระดับตำกว่าเกณฑ์โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 (ฉก.ทพ.26) จัดกำลังพลพร้อมด้วยรถยนต์บรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร เข้าดำเนินการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ในพื้นที่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โดยได้ทำการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชน จำนวน 20 เที่ยว เป็นปริมาณน้ำ ปริมาณน้ำ 86,000 ลิตร จ่ายน้ำประชาชนจำนวน 68 หลังคาเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร ได้มีน้ำไว้ใช้ในการดำรงชีวิตเพื่อบริโภคและอุปโภค อย่างพอเพียง

“บิ๊กต๊ะ” ดูความเรียบร้อยโรงพยาบาลจุฬาฯ

วันนี้ 23 พ.ค. 63  เวลา 19.00 น.   พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น. ตรวจตราความเรียบร้อยบริเวณจุดคัดกรอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ณ ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์