พี่ปอง ผบ.พล.ร.3 ลั่น เราจะร่วมผ่านพ้นวิกฤติ Covid-19 ไปด้วยกัน” สั่งการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี รับซื้อมะม่วงช่วยเหลือเกษตรกร ในพื้นที่ จ.อุดรธานี

พลตรี สวราชย์ แสงผล ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ได้เล็งเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนมะม่วง ในพื้นที่ ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จ.อุดรธานี จึงได้ให้จัดกำลังพลเข้าไปรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร มะม่วงมหาชนก จำนวน 500 กิโลกรัม จากไร่โชคบุญกลม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-19) โดยนำผลผลิต ดังกล่าวมาแจกจ่ายให้กับกำลังพลภายในหน่วย สร้างความสุขใจทั้งทหารในหน่วย และเกษตรกรในพื้นที่ ทั้งนี้เราจะร่วมผ่านพ้นวิกฤติดังกล่าวไปด้วยกัน