“บิ๊กต๊ะ” เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522

วันพฤหัส ที่ 21 พ.ค. 2563  เวลา 09.00 น.
พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก ฉบับที่ 12 พ.ศ.2562
ครั้งที่ 2/2563
ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ใจป้ำ เงินส่วนตัว ครึ่งแสน ทำข้าวกล่อง กว่า 500 กล่อง ต่อวันฟรี เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวเขตเทศบาลเมืองลพบุรี

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ใช้เงินส่วนตัวจัดทำอาหารข้าวกล่องแจกฟรีแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของการแจกข้าวกล่องช่วยประชาชน โดยได้มอบหมายให้ นายสมชัย อินปุระ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายกิตติพศ คงเดช สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี นายสุภณัฏฐ์ ต่อไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลพบุรี ร่วมกันมอบข้าวกล่อง น้ำดื่ม นมกล่อง จำนวน 500 ชุด ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 โดยจะทำการแจกตั้งแต่เวลา 11:00 น. ของทุกวัน (เว้นวันหยุดราชการ) จนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ที่บริเวณด้านหน้าอาคารฟิตเนส เทศบาลเมืองลพบุรี โดยปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม

ใจรัก วงศ์ใหญ่
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี