ประเทศไทยต้องชนะ เมืองลพบุรี ต้องผ่าน วิกฤติโควิด-19 “เทศบาลเมืองลพบุรี ” เร่งผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้า แจกจ่ายให้มีใช้ทุกครัวเรือน สนองนโยบายรัฐบาล เพื่อเป็นทางเลือกทดแทนหน้ากากอนามัยที่ขาดแคลนเพื่อไว้สำหรับบุคคลกรทางการแพทย์

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยสำนักข่าวเดลิซันเดลิซันเดย์ ในเมื่อเวลา 10.00 น. ในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี
นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันตนเองจากไวรัสโควิด-๑๙ และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง พร้อมด้วย นายสมชัย อินปุระ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ว่าที่ร้อยโท ดร.จตุรงค์ ศิริพานิชกร รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายสันธนะ บัวชาติ ปลัดเทศบาลเมืองลพบุรี ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี โดยก่อนการอบรมเจ้าหน้าจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลพบุรี ได้ตั้งจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนด้วยการวัดอุณหภูมิร่างกายที่หน้าผากด้วยเครื่องวัดฯแบบอินฟราเรด และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล จากนั้นเป็นอบรมการให้ความรู้ในการป้องกันตนเองจากไวรัสโควิด-๑๙ ให้แก่ประชาชน จิตอาสา พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้าง และจะมีการจัดทำหน้ากากอนามัย ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จากจิตอาสา พนักงานเทศบาล พนักงานครู

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี

ด่วน ผู้ว่าฯลพบุรี” สั่งเฝ้าระวังใน 10 อำเภอ แบ่งโซนสีใน 3 ระดับ คุมเข้มโรคโควิด-19 ขอประชาชนชาวลพบุรีอย่าตื่นตระหนก

“ผู้ว่าฯลพบุรี” สั่งเฝ้าระวังใน 10 อำเภอ แบ่งโซนสีใน 3 ระดับ คุมเข้มโรคโควิด-19

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี หลังจากมีการยืนยันผลแล้วว่าพบผู้ติดเชื้อแล้ว1ราย ส่วนอีก1รายรอผลการตีวจและนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในกรุงเทพ จากการเดินทางไปสนามมวยนั้น ลุ่ดทางนายสุปกิต โพธิปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้สั่งคุมเพื่อที่การแพร่ระบาดของจังหวัดลพบุรีเป็น3ระดับสีใน 10 อำเภอ จากทั้งหมด11อำเภอ คือสีเขียวไม่มีผู้ต้องสงสัยติดเชื่อ1อำเภอคืออำเภอหนองม่วง เฝ้าระวังในระดับสีเหลืองคือมีกลุ่มเสี่ยงไม่เกิน10คนจำนวน7อำเภอ และสีส้ม คือมีกลุ่มเสี่ยงตั้งแต่11-29 คน 3 อำเภอ คือ อำเภอเมืองลพบุรี อำเภอท่าวุ้ง และอำเภอชัยบาดาล

นอกจากนี้ ทางผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี บอกต่อว่าการเฝ้านระวังของจังหวัดลพบุรีมีความเข้มข้นขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน เพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตะหนกกับโรคโควิด-19 โดยทางศูนย์ได้มีการเฝ้าระวังผู้ต้องสงสัยในการส่งตรวจหาเชื้อสะสมไปจำนวน 38 ราย ไม่พบเชื้อ 36 ราย รอผล 1 ราย
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี
สำนักข่าวเดลิซันเดย์

มท.สั่งด่วน ปิดพรมแดน สกัดเชื้อโควิด-19

20 มี.ค. 63 – นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีเขตติดต่อชายแดนทุกจังหวัด เพื่อให้พิจารณาระงับการใช้ช่องทาง ณ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนการค้า และจุดผ่อนปรนพิเศษเป็นการชั่วคราวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

โดยมีเนื้อหาระบุดังนี้

ทีมข่าวเฉพาะกิจ หนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ