ลพบุรี เทศบาลเมืองลพบุรี ล้างทำความสะอาด สถานีขนส่ง

เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 12 มี.ค.63 ที่บริเวณสถานขนส่งสระแก้ว อ.เมืองลพบุรี ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงาน เทศบาลเมืองลพบุรี นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี พร้อมด้วย นายสมชัย อินปุระ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ได้นำเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองลพบุรีและเจ้าหน้าที่ บขส.เทศบาลเมืองลพบุรี ทำการฉีดล้างด้วย พื้น และโต๊ะเก้าอี้ ที่นั่งสำหรับรอรถโดยสาร ที่ผู้โดยสารใช้ ทั้งนี้น้ำที่ใช้ล้างจะ ผสมคลอรีนทำความสะอาด และฉีดพ่นแอลกอฮอล์ บริเวณรอบ ๆ พร้อมทั้งนำแอลกอฮล์เจลล้างมือให้แก่ผู้ใช้บริการ รถโดยสารภายใน บขส.เทศบาลเมืองลพบุรี และสั่งกำชับให้รถโดยสารทุกคัน มั่นทำความสะอาดรถด้วยแอลกอฮอล์ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการรถโดยสาร และ บขส.เทศบาลเมืองลพบุรี

ใจรัก วงศ์ใหญ่
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 ลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบความพร้อมการใช้งาน การใช้งานของอาคารพร้อมระบบ ของประตูน้ำ

สำนักงานชลประทานที่ 10 ลงพื้นที่ตรวจสอบประตูระบายน้ำในพื้นที่และใกล้เคียง
ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจังหวัดลพบุรีว่า วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 พร้อมด้วย นายอรรถพร ปัญญาโฉม รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความพร้อม การใช้งานของอาคารพร้อมระบบของประตูระบายน้ำกระมัง ประตูระบายน้ำหันตรา ประตูระบายน้ำข้าวเม่า ประตูระบายน้ำสวัสดิ์ และประตูระบายน้ำปากคลองสวนพลู จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ใจรัก วงศ์ใหญ่
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี

ประกันสังคมจังหวัดสิงห์บุรี จัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ ดิจิตอล 4.0

สืบเนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้เร่งปฏิรูปกำลังแรงงาน หรือ workforce Transformation และนโยบายสำคัญในการยกระดับการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่หน่วยงานราชการดิจิทัลเพื่อประชาชน
วันที่ 12 มีนาคม 2563เวลา 10.00 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ แทนแฟ้มเอกสารในรูปแบบของกระดาษ ตามแนวคิดในการพัฒนาการให้บริการเต็มศักยภาพและเป็นการลดปริมาณเอกสารในรูปแบบของกระดาษ ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสิงห์บุรี โดยนางสาวรัชนี วงศ์ภูมิชัย ประกันสังคมจังหวัดสิงห์บุรี จัดทำโครงการที่สำนักงานประกันสังคมมุ่งหวังจะปฏิรูประบบและวิธีการปฏิบัติราชการโดยใช้เอกสารหลักฐานที่เป็นกระดาษสู่ความทันสมัยบนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้การบริหารจัดการข้อมูลที่เรียกว่า”แฟ้มอิเล็กทรอนิกส์”นั้นคือ ข้อมูลนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ที่อยู่ในแฟ้มนายจ้างทั่วประเทศ 926,183 แฟ้มจะถูกจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ พนักงานเจ้าหน้าที่ของประกันสังคมทุกคนสามารถเข้าใช้เพื่อให้บริการนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนทั่วไป ได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว สมบูรณ์ ครอบคลุมทุกรายละเอียด ในการอำนวยความสะดวกซึ่งเป็นการตอบสนองยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริการจัดการภาครัฐ เพื่อประชาชนได้เข้าถึงบริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส หลากกลายช่องทางและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สำนักงานประกันสังคมจึงได้นำแนวนโยบายดังกล่าวมากำหนดแนวทางในการปรับกระบวนงานการให้บริการ นายจ้าง ลูกจ้างผู้ประกันตนให้ถ้วนทั่วหลากหลาย

กชกร พวยไพบูลย์
ผู้สื่อข่าว จ.สิงห์บุรี

สสจ.สิงห์บุรีชี้แจง -จังหวัดสิงห์บุรียังไม่มีผู้ติดเชื้อ มีแต่การเฝ้าระวังนะคะ อยากให้ประชาชนทำความเข้าใจว่า #คนที่เฝ้าระวัง

สสจ.สิงห์บุรีชี้แจง -จังหวัดสิงห์บุรียังไม่มีผู้ติดเชื้อ มีแต่การเฝ้าระวังนะคะ
อยากให้ประชาชนทำความเข้าใจว่า #คนที่เฝ้าระวัง
❌เขาไม่ใช่ผู้ติดเชื้อ
❌ไม่ใช่ผู้ป่วย เพียงแต่เขาเดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง ซึ่งต้องมีการเฝ้าระวัง โดยการดูแลตัวเองอยู่ที่บ้าน
✅มีการวัดไข้ทุกวัน
✅เขามีความรับผิดชอบต่อสังคม
✅เสียสละการทำกิจกรรมส่วนตัว
🔰ตามมาตรการควบคุม ป้องกันโรค 14 วัน ซึ่งถ้าเลย 14 วันไปแล้วเขาก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ อยากให้ทุกคนเข้าใจ

✳อย่าตั้งแง่รังเกียจ หรือมองเขาในมุมลบ

กชกร พวยไพบูลย์
ผู้สื่อข่าว จ.สิงห์บุรี

สิงห์บุรี เดินหน้างานวันท้องถิ่นไทย ขอความร่วมมือผู้ร่วมงานตรวจร่างการก่อนเข้างาน ตามที่จังหวัดสิงห์บุรีโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี ได้กำหนดจัดงาน “วันท้องถิ่นไทย”

สิงห์บุรี เดินหน้างานวันท้องถิ่นไทย ขอความร่วมมือผู้ร่วมงานตรวจร่างการก่อนเข้างาน
ตามที่จังหวัดสิงห์บุรีโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี ได้กำหนดจัดงาน “วันท้องถิ่นไทย” เพื่อเป็นการแสดงความรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 5 ที่มีพระบรมราชโองการให้ยกบานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้กับประชาชนและถือเป็นการกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย และเพื่อให้หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ โดยในระหว่างวันที่ 16 – 20 มีนาคม 2563 กำหนดจัดให้หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดให้มีกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ บริการประชาชน โดยในวันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 นาฬิกา จัดให้มีพิธีถวายราชสดุดีและกล่าวสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี นั้น
นายสมศักดิ์ จันทา รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี ก็ฝากแจ้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่จะไปร่วมกิจกรรมถวายราชสดุดีว่า ในวันดังกล่าวทางสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี ได้ประสานทีมแพทย์พยาบาลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อมาตรวจอุณหภูมิร่างกายของผู้ที่เข้าร่วมงานทุกคน ก็ขอความร่วมมือทุกท่านที่จะไปได้ให้ความร่วมมือด้วย

กชกร พวยไพบูลย์
ผู้สื่อข่าว จ.สิงห์บุรี