ขอแสดงความยินดีกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ปลัดอำเภอ(ป.แบงค์)และสมาชิกอส.

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา17.00 น. เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช นายณัฐพล ธานีรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยนายศรนารายณ์ สุภาพันธุ์ เลขาฯ (ปลัดอำเภอ) และนายไพฑูรย์ ศุภนคร สมาชิกอส.เข้าเฝ้ากราบสมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) เพื่อขอประทานพรปีใหม่ 2563 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

    

     

กชกร พวยไพบูลย์
ผู้สื่อข่าว จ.สิงห์บุรี

นายอิทธิกร ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรี ร่วมพิธีเปิดหน่วยบริการ

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 นายอิทธิกร ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรี ร่วมพิธีเปิดหน่วยบริการ การอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 โดยบูรณาการร่วมกับแขวงทางหลวงสิงห์บุรี และตำรวจภูธรอินทร์บุรี ณ บริเวณหน้าแขวงทางหลวงสิงห์บุรี ถนนสายเอเชีย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ช่วง กม.? 103+200

กชกร พวยไพบูลย์
ผู้สื่อข่าว จ.สิงห์บุรี

ประกาศแล้ว นโยบายเสมาฯ 3 หลักเกณฑ์ และวิธีการเบิกจ่ายสวัสดิการรักษาพยาบาล 150,000 บาท เริ่ม 1 ม.ค. 63

วันที่​ 25 ธันวาคม 2562 ที่กระทรวงศึกษาธิการ : ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ได้ออกประกาศคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเบิกจ่ายสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2563

ซึ่งเป็นนโยบายที่รับปากกับครูโรงเรียนเอกชนเอาไว้ ในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลครูเอกชนที่มีเพดานอยู่เพียงแค่ 100,000 บาท ต่อคนต่อปี ส่งผลให้ผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคมะเร็ง โรคไต โรคหัวใจ เป็นต้น ได้รับความเดือดร้อน เพราะวงเงินค่ารักษาพยาบาลที่มีอยู่ไม่เพียงพอ ทำให้ครูโรงเรียนเอกชนบางส่วนต้องลาออกเพื่อไปใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยได้เพิ่มเพดานค่ารักษาพยาบาล เพิ่มเป็น 150,000 บาทต่อคนต่อปี และขอมอบให้เป็นของขวัญให้กับชาวการศึกษาเอกชนในปีใหม่นี้ด้วย

สุรเชษฐ​ ศิลา​นนท์​ รายงาน​