ประธานคณะกรรมาธิการ จัดประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาการออกประทานบัตรเหมืองแร่และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่ครั้งที่ 3

นาย ประทวน สุทธิอำนวยเดช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดลพบุรี

ประธานคณะกรรมาธิการ ได้จัดประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาการออกประทานบัตรเหมืองแร่และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่ครั้งที่ 3
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น
ที่ผ่านั้น ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สผ) 417 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา
คณะกรรมาธิการได้พิจารณาเรื่องกระบวนการออกประทานบัตรเหมืองแร่และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของคณะกรรมาธิการ ดังนี้
1.กรมทรัพยากรธรณี ในประเด็นกรอบยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนแม่บทบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560-2564 และแนวทางการจัดการทรัพยากรแร่ของประเทศไทยให้คุ้มค่า
2.กรมป่าไม้ ในประเด็นการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อการทำเหมืองแร่และประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในประเด็นกระบวนการจัดทำและพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)

************************************

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น. เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการร่วมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

วันอาทิตย์ ที่ 30 ส.ค.63 เวลา 09.00 น.
พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น. เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการร่วมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ณ ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

“ เหมืองทองพาน้องชวนเพื่อน เที่ยวชมดอกกระเจียวยักษ์ ”

บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้นำว่าที่ร้อยตรีศรัณยู เมฆอรุณกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ได้มาเรียนรู้นอกสถานที่ศึกษาธรรมชาติซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนและเหมืองทอง พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนมาเที่ยวชมดอกกระเจียวยักษ์ ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านเขาโล้น ม.6 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร สำหรับดอกกระเจียวยักษ์ที่บ้านเขาโล้นแห่งนี้ จะเริ่มให้ได้เห็นอย่างมากมายในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคมของทุกปี และยังมีพันธุ์ไม้และนกนานาชนิดให้ ชมพร้อมถ่ายรูปกันอย่างจุใจตลอดระยะทางประมาณ1.5 กิโลเมตร

นายเศรษฐ์ฐกรณ์ นาศพัฒน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 บ้านเขาโล้น ได้ฝากประชาสัมพันธ์ “ 1 ปีมีครั้งเดียว ขอเชิญทุกท่านมาเที่ยวชมดอกกระเจียวยักษ์กันเยอะๆนะครับ โดยจะเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่1 กันยายน 2563 ” ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ผู้ใหญ่โทร. 06-1794-9692
🌷🌷 “กระเจียวเล็กมีอยู่ทั่วไป กระเจียวใหญ่ ต้องที่บ้านเขาโล้น” 🌷🌷

ยุทธ ศรีทองสุข/มนสิชา คล้ายแก้ว