ปราจีนบุรี เฮลั่น!ประชาคม2หมู่ บ้านไม่เอาฟาร์มไก่!!

วันนี้ 8 มีค.63 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดปราจีนบุรี รับแจ้งว่าที่ศาลาประชาคม ม.9 บ.คลองระกำ บ.ห้วยกระบอก ม.10 ราว 130 คนรวมตัวกันร่วมประชาคมหมู่บ้าน
ทั้งนี้เนื่องจากมีผู้ประกอบการจะมาสร้างฟาร์มไก่ในพื้นที่หมู่บ้านจึงขอประชาคมหมู่บ้าเพื่อขอเสียงฉันทามติให้สร้างฟาร์มไก่โดยมีนางวารินทร์ บอล์ ผญบ.ม.9 และผญบ.ม.10 พร้อมกับตัวแทนผู้ประกอบการมาร่วมชี้แจงทำความเข้าใจในการขอสร้างฟาร์มไก่ในพื้นที่

ขณะที่เปิดวาระการประชาคมชาวบ้านทุกคนที่มาร่วมลงชื่อทำการเสนอคัดค้านทันทีโดย
ให้เหตุผลว่า การที่ผู้ประกอบจะมาสร้างฟาร์มไก่ที่นี่ึความเป็นอยู่ของประชาขนจะเปลี่ยน
ไปในทันที ชาวบ้านจะได้รับผลกระทบทั้งกลิ่น แมลงวัน แหล่งน้ำธรรมชาติทึ่ใช้เพื่ออุปโภคในครัวเรือนจะได้รับผลกระทบโดยตรงไม่ขอรับฟังคำอธิบายจากผู้ประกอบการใดๆทั้งสิ้น ชาวบ้านทุกคนมาลงชื่อไม่เห็นด้วยที่จะให้สร้างฟาร์มไก่ในพื้นที่หมู่บ้าน
โดดเด็ดขาด

ผู้ใหญ่บ้านกล่าวว่าในการประชาคมในครั้งนี้ประชาชนที่มาลงชื่อทั้งหมดไม่เห็นด้วยที่จะให้สร้างฟาร์มไก่ ตนจึงทำรายงานให้ทางอำเภอทราบตามลำดับชั้น ด้านตัวแทนผู้ประกอบ
การกล่าวว่าจะแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบทันที ซึ่งชาวบ้านไม่ให้สร้างในพื้นที่ก็จะไม่สร้างฟาร์มไก่ในพื้นที่เช่นกัน

นายสมชาย (ขอสงวนนามสกุล)ชาวบ้านคลองระกำกล่าวว่าชาวบ้านทุกคนรวมทั้งตัวเอไม่เห็นด้วยที่จะให้สร้างฟาร์มไก่ในพื้นที่ เพราะชาวบ้านทุกคนเคยเห็นพื้นที่ข้างเคียงมาแล้วมีฟาร์มไก่เป็นเช่นไรไม่ใช่เป็นการนำความเจริญมาสู่หมู่บ้าน ดังนั้นทุกคนจึงมีความเห็นตรงกันว่าไม่เอาฟาร์มไก่จึงลงชื่อคัดค้านสร้างฟาร์มไก่ในพื้นที่นี้…

ภาพ/ข่าว:ทองสุข สิงห์พิมพ์