อ.น้ำขุ่นจัดงานประจำปีของดีเมืองน้ำขุ่น สืบสานประเพณี ชนเผ่า 3 ภาษา สักการะศาลหลักเมือง ปีที่ 12 จัดขึ้นระหว่าง 24 – 28 ก.พ. 63

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานประจำปีของดีเมืองน้ำขุ่น สืบสานประเพณีชนเผ่า 3 ภาษา  สักการะศาลหลักเมืองประจำปี 2563 (ปีที่12) โดยมี ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ หนุนชู ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอน้ำขุ่น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ พ่อค้าประชาชน ได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา ส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน  สร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับประชาชน กลุ่มอาชีพต่างๆ งานจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอน้ำขุ่น

ภาพ/ข่าว ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์

จัดหางานจังหวัดสิงห์บุรีแจง นำเข้าแรงงานต่างด้าวไม่ต้องไปขอที่กระทรวงแล้ว

นายธนภูมิ ชัยฤทธิ์ จัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า เมื่อเดือนธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา กระทรวงแรงงานได้มีคำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 546/2563 เรื่องแต่งตั้งนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว สั่ง ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ถือเป็นคำสั่งที่อำนวยความสะดวกกับผู้ประกอบการที่ต้องการใช้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานตามข้อตกลงระหว่างรัฐต่อรัฐ หรือ MOU เพราะเป็นการลดขั้นตอนจากเดิม ที่ผู้ประกอบการที่ต้องการใช้แรงงานต่างด้าวต้องไปแจ้งความประสงค์ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดที่ตั้งสถานประกอบการ จากนั้นผู้ประกอบการจะต้องถือหนังสือจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดไปยังกรมการจัดหางานในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้อธิบดีกรมการจัดหางานลงนามหนังสือแจ้งความต้องการแรงงานต่างด้าวไปยังสถานทูตของประเทศที่แรงงานต่างด้าวสังกัด ซึ่งขั้นตอนนี้ถูกยกเลิก โดยตามคำสั่งมอบอำนาจให้หัวหน้าจัดหางานจังหวัด มีอำนาจในการลงนามแทนอธิบดีกรมการจัดหางานได้เลย ซึ่งการยกเลิกขั้นตอนในการขอจ้างแรงงานต่างด้าวในครั้งนี้ เป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก เพราะตามขั้นตอนเดิมผู้ประกอบการที่ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวต้องเดินทางไปติดต่อที่กรมการจัดหางานถึง 2 ครั้ง ซึ่งเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก ทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องอาศัยบริษัทนำเข้าแรงงานต่างด้าวในการดำเนินการแทน ซึ่งก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น ดังนั้นตามคำสั่งกระทรวงแรงงานที่ออกมาครั้งนี้ ทำให้ผู้ประกอบการให้ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงาน เพราะสำนักงานจัดหางานจังหวัดนั้นอยู่ใกล้ ผู้ประกอบการสามารถที่จะติดตามเรื่องได้ง่ายและสะดวกขึ้นกว่าเดิมด้วย

กชกร พวยไพบูลย์
ผู้สื่อข่าว จ.สิงห์บุรี

นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เปิดการอบรมโครงการ สมาคมแม่บ้านตำรวจ “ใส่ใจ ห่วงใย สุขภาพประชาชน”

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ สโมสรตำรวจ : ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นประธานในการเปิดการอบรมโครงการ สมาคมแม่บ้านตำรวจ “ใส่ใจ ห่วงใย สุขภาพประชาชน”

โดยสืบเนื่องมาจากสมาคมแม่บ้านตำรวจ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยแก่ประชาชน และครอบครัวข้าราชการตำรวจ ที่ได้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 (โควิด-19) ตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2562- ปัจจุบัน

สมาคมฯ​ จึงได้จัดกิจกรรม สอนการทำหน้ากากอนามัย ทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อให้สมาชิกชมรมแม่บ้าน นำเอาความรู้เพื่อไปสานต่อโครงการ และเอาไปแจกจ่ายให้กับประชาชน และครอบครัวข้าราชการตำรวจ ทางสมาคมแม่บ้านตำรวจ ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร จากโรงพยาบาลเวชธานี มาสาธิตวิธีการทำเจลแอลกอฮอล์

โดยมี คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ อุปนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ,คุณกาญจนา หิรัญบูรณะ กรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านตำรวจ,ชมรมแม่บ้านตำรวจบชภ.1-9,ชมรมแม่บ้านตำรวจ บช.น.,บช.ก.,สตม.,ตชด.,ทท.​ และ สกบ. เข้าร่วมทำกิจกรรม

สุรเชษฐ​ ศิลา​นนท์​ รายงาน​