ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบเครือข่าย Video Conference

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี รายงานข่าวมาจากจังหวัดลพบุรี ว่า ในวันนี้  วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 10 และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบเครือข่าย Video Conference เพื่อประสานงาน แลกเปลี่ยน และเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการแจ้งเตือนและแนวทางในการบริหารจัดการน้ำ พร้อมรับทราบแนวทางปฏิบัติของกรมชลประทาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 10 (SWOC 10) ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี

ใจรัก วงศ์ใหญ่
สมชาย เกตุฉาย
ศูนย์ข่าว หนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี 2563

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพจังหวัดลพบุรี รายงานข่าวมาจากจังหวัดลพบุรีว่า
วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทหาร ตำรวจ สมาคม มูลนิธิ องค์กรเอกชน และสถานศึกษา ประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพสกนิกร ปวงชนชาวไทย และเทิดพระเกียรติที่ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านช่าง ในฐานะ “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”รวมทั้งยังทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้ได้มาตรฐานสากล ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ใจรัก วงศ์ใหญ่
สมชาย เกตุฉาย
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี

“กอ.รมน.จ.ขอนแก่น” ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จ.ขอนแก่น

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น.​ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น 2 ศาลากลาง จ.ขอนแก่น​ : พ.อ.โชติ พื้นชมภู หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จ.ขอนแก่น​ เป็นผู้แทนร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จ.ขอนแก่น ครั้งที่ 2/2563 ประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ขอนแก่น ครั้งที่ 5/2563

โดยมี นายศรัทธา คชพลายุกต์ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ. ขอนแก่น และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น 2 ศาลากลาง จังหวัด​ขอนแก่น​

Cr.#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จ.ขอนแก่น
สุรเชษฐ​ ​ศิลา​นนท์​ รายงาน​