กองบิน 2 กองทัพอากาศ จัดพิธีปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 100 ล้านต้น เพื่อพ่อหลวง

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพจังหวัดลพบุรี รายงานข่าวมาจากจังหวัดลพบุรีว่า เมื่อเวลา 10.00 น ในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 ทางกองบิน 2 กองทัพอากาศ น่าจัดพิธีปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 100 ล้านต้นเพื่อพ่อหลวง
พลอากาศตรี ศิริพงษ์ ศรีเกิน ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ และคณะ ร่วมปลูกต้นไม้และป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ”รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น โดยมีนาวาอากาศเอก จุมพล จันทขัมมา ผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ ณ กองบิน ๒

ใจรัก วงศ์ใหญ่
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี

พิธีมอบเครื่องบริโภคให้กำลังพล

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพจังหวัดลพบุรี รายงานข่าวมาจากจังหวัดลพบุรีว่า
เมื่อเวลา 09.00 น ในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563นาวาอากาศเอก จุมพล จันทขัมมา ผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องบริโภคที่จำเป็นให้กับกำลังพล กองบิน ๒ ตั้งแต่ชั้นยศนาวาอากาศตรี ถึง พนักงานราชการ ประกอบด้วย ข้าวสารหอมมะลิ และไข่ไก่ เพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด – 19 ณ หอประชุมกานตรัตน์ กองบิน ๒

ใจรัก วงศ์ใหญ่
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี

นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ อาคาร 4 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี โดยมี ผศ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ใจรัก วงศ์ใหญ่
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี