ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 ลพบุรี เข้าร่วมพิธีรับมอบ ขอเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษนักโดดร่มชั้นกิติศักดิ์

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี รายงานข่าวมาจากจังหวัดลพบุรีว่า เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 เข้าร่วมพิธีรับมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษนักโดดร่มชั้นกิตติมศักดิ์ จาก พลเอกสุนัย ประภูชะเนย์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ณ แหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
โดยกองทัพบกได้พิจารณาเห็นสมควรมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษนักโดดร่มชั้นกิตติมศักดิ์ ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่ทรงคุณค่าของหน่วยรบพิเศษ กองทัพบกไทย เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติ ให้เป็นแบบอย่างที่ดี และ ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม แก่บุคคลโดยทั่วไป

ใจรัก วงศ์ใหญ่
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี

ผู้บังคับการ กองบิน 2 ร่วมแสดงชุดประวัติศาสตร์จินตนาการ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่.33 ประจำปี 2563

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี รายงานข่าวมาจากจังหวัดลพบุรีว่า เมื่อค่ำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมานั้น ทางกองบิน 2 กองทัพอากาศ ได้รับเชิญจาก ทางเทศบาลเมืองเขาสามยอดนางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมือง เขาสามยอด โดยมี

นาวาอากาศเอก จุมพล จันทขัมมา ผู้บังคับการกองบิน ๒ พร้อมด้วยข้าราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ ร่วมเป็นนักแสดงกิตติมศักดิ์ ในการแสดงชุดประวัติศาสตร์จินตนาการ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๓ ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ใจรัก วงศ์ใหญ่
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลเขาพระงาม จัดโครงการรณ รงค์ ต่อต้านยาเสพติด และ โรคเอดส์ประจำปี 2563

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี พร้อม สำนักข่าวเดลิซันเดย์ รายงานข่าวมาจากลพบุรีว่า เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมานั้น ทาง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเขาพระงาม
โดยมี นายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรี ตำบลเขาพระงาม เป็นแม่งามใหญ่ ได่จัดโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์ ประจำปี 2563 นางนฤมล อภิวันท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม เป็นประธาน เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องเพศศึกษา และปัญหายาเสพติด เสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนมีการเรียนรู้โดยใช้กลุ่มเพื่อน เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฝึกให้เยาวชนได้คิดถึงปัญหาทางเพศ และการป้องกันยาเสพติด ณ อาคารปาริชาต โรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัย

ใจรัก วงศ์ใหญ่
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี

นายกเทศมนตรีตำบล เขาพระงาม ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี สำนักข่าวเดลิซันเดย์
รายงานข่าวมาจากจังหวัดลพบุรีว่า เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
พูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม
เทศบาลตำบลเขาพระงาม ได้รับเกียรติจาก นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เข้าเยี่ยมชมสวนนารายณ์นฤมิต ภายในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชครั้ง ที่ 33 ณ พระราชฐานชั้นกลาง พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ตำบลท่าหิน
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ใจรัก วงศ์ใหญ่
ศูนย์ข่าว หนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี