“สพฐ.ตร.” จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านทะเบียนประวัติอาชญากร

เมื่อวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563​ ที่ผ่านมา​ : พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เป็นประธานในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านทะเบียนประวัติอาชญากร ณ โรงแรมวรวนา หัวหิน โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ทำให้ทราบผลการดำเนินการพัฒนาด้านต่างๆของหน่วยงานในสังกัด สพฐ.ตร.

โดย พล.ต.ท.วิเชียรฯ ย้ำว่าสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ จะมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร พัฒนาระบบงานควบคู่ไปกับการพัฒนาหน่วยเพื่อให้บริการประชาชน พร้อมดูแลสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของกำลังพล เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุด​ เพื่อให้ตำรวจทุกนายอยู่อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี

นอกจากนี้ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ยังทำให้ทราบถึงปัญหาข้อขัดข้องจากผู้ปฏิบัติงานจริงได้อย่างชัดเจน โดยผู้บริหารของ สพฐ.ตร. ได้รับฟังอย่างรอบด้าน พร้อมจะนำไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ทำให้เกิดความชัดเจน เพื่อวางทิศทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป

Cr.สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
สุรเชษฐ​ ศิลา​นนท์​ รายงาน​

พุทธศาสนิกชนชาวลพบุรี ร่วมเวียนเทียน เนื่องใน “วันมาฆบูชา” ประจำปี 2563

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี รายงานข่าวมาจากจังหวัดลพบุรี ว่า เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.00น.
นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ร่วมประกอบพิธีเวียนเทียน ในกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในมาฆบูชา ณ วัดเสาธงทอง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติศาสนกิจร่วมกันในวันสำคัญทางพุทธศาสนาและเป็นแบบอย่างแก่ชาวพุทธศาสนิกชนนำไป ประพฤติปฏิบัติเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ต่อไป

ใจรัก วงศ์ใหญ่
สมชาย เกตุฉาย
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี