กาชาดสิงห์บุรีจัดกิจกรรมหารายได้ช่วยผู้ยากไร้ด้อยโอกาส

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า สภากาชาดไทยเป็นองค์กรการกุศล มีหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขอาณาประชาราษฎร์ที่ตกทุกข์ได้ยากทั่วประเทศ โดยมีหน่วยงานต่างๆ รองรับภารกิจเพื่อเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงชุมชนได้โดยตรง ในจังหวัดต่างๆ มีเหล่ากาชาดจังหวัดเป็นผู้ให้ความเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ให้มีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

    
เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี เป็นตัวแทนสภากาชาดไทยปฏิบัติภารกิจที่สภากาชาดไทยมอบหมาย โดยจัดหารายได้เองเพื่อนำไปดำเนินการตามพันธกิจของสภากาชาดไทย ดังนั้นเพื่อเป็นการหารายได้เข้าเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ในการนำไปช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีจึงกำหนดจัดงาน “วันรวมน้ำใจให้กาชาดสิงห์บุรี” โดยขอรับบริจาคเงินสดในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี จึงขอเชิญชวนหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน ประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคเงินสดได้ในวันเวลาดังกล่าว ทั้งนี้หากไม่สามารถไปบริจาคได้ในวันดังกล่าว ท่านสามารถไปบริจาคในภายหลังได้ทุกวันทำการที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

     

กชกร พวยไพบูลย์
ผู้สื่อข่าว จ.สิงห์บุรี

เครือข่ายลดอุบัติเหตุ สร้างแคมเปน ลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่

นายวีรยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า เทศกาลปีใหม่ 2563 ที่จะถึงนี้ เป็นที่ทราบกันดีว่าหลายหน่วยงานจะร่วมกันรณรงค์ขับขี่รถปลอดภัย ซึ่งในปีนี้สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ(สคอ.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ก็ได้คิดแคมเปนในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ และในช่วงนอดกเทศกาลทั้งปี 2563 คือ “กลับบ้านปลอดภัย คือของขวัญที่ล้ำค่า ครอบครับ พร้อมหน้า รอคุณอยู่” ซึ่งสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุก็เชิญชวนหน่วยงานราชการและประชาชนร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ทั้งในช่วงเทศกาลและนอกเทศกาล ภายใต้แคมเปนดังกล่าว และเชิญชวนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีที่วัดใกล้บ้านท่านในวันส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ด้วย

     

กชกร พวยไพบูลย์
ผู้สื่อข่าว จ.สิงห์บุรี