นายกเทศมนตรี เมืองลพบุรี เป็นประธาน งานเลี้ยง สังสรรค์ สื่อมวลชนในลพบุรี เนื่องในวัน สื่อมวลชนแห่งชาติ ประจำปี 2563

นายจำเริญสละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานงานเลี้ยงสังสรรค์ของสื่อมวลชนในจังหวัดลพบุรี เนื่องในวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติหรือวันนักข่าว ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีหัวหน้าส่วนภาครัฐ – ภาคเอกชน ในจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมงานฯเป็นจำนวนมาก สำหรับสื่อมวลชนในจังหวัดลพบุรี ที่นำโดย นายสมมิตร เกตุแก้ว ,นายราชวงศ์ นวลอินทร์ , นายกฤษณพงศ์ อยู่รอด , นายพีรพล ปานเกลียว เป็นต้น โดยสื่อมวลชนในจังหวัดลพบุรีกลุ่มดังกล่าว ได้จัดกิจกรรมวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติหรือวันนักข่าวเป็นประจำทุกปี โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่สื่อมวลชนในจังหวัดลพบุรีที่ล่วงลับไปแล้ว กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนจังหวัดลพบุรีกับหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนในจังหวัดลพบุรี พร้อมกับกิจกรรมการพบปะสังสรรค์

ใจรัก วงศ์ใหญ่
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี

“สหมงคลประกันภัย” จัดประชุมผู้บริหารตัวแทนภาค ประจำปี 2563

วันที่ 8 มีนาคม 2563​ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว​ : ร้อยเอก รชฏ พิสิษฐบรรณกร ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท​ สหมงคลประกันภัย​ จำกัด​ (มหาชน)​

บริษัท​ สหมงคลประกันภัย​ จำกัด​ (มหาชน) ก่อตั้งมาเป็นเวลา​ 69​ ปี จัดประชุมผู้บริหารตัวแทนภาค ประจำปี 2563 เพื่อให้นโยบายการดำเนินงานและยุทธศาสตร์การตลาดโดยผนึกพลังตัวแทนทั้งประเทศ เสริมศักยภาพการขายและบริการอย่างรอบด้าน เพิ่มประสิทธิภาพด้านแข่งขันทางการตลาด ให้ทะลุเป้าเบี้ยประกันภัย 1,000 ล้านบาท ในปีนี้

สุรเชษฐ​ ​ศิลา​นนท์​ รายงาน​

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบเครือข่าย Video Conference

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 พร้อมด้วยนายอรรถพร ปัญญาโฉม รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 10 และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบเครือข่าย Video Conference เพื่อประสานงาน แลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการแจ้งเตือนและแนวทางในการบริหารจัดการน้ำ พร้อมรับทราบแนวทางปฏิบัติของกรมชลประทาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 10 (SWOC 10) ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ใจรัก วงศ์ใหญ่
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี

ทบ.เลื่อนจัดกีฬาภายใน ทบ. 6-11 มี.ค.นี้ ออกไปก่อน ป้องกัน COVID-19

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่าตามที่มีการแพร่ระบาดของ COVID -19ในหลายประเทศและกระทรวงสาธารณสุขประกาศให้เป็นโรคติดต่อ อันตราย ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเฝ้าระวังและป้องกัน COVID 19 ในขณะนี้

กองทัพบก จึงขอแจ้งเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบกครั้งที่ 70 ประจำปี 2563 ซึ่งมีกำหนดจัดในระหว่างวันที่ 6 – 11 มีนาคม 2563 ในพื้นที่ กองทัพภาคที่2 ออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่กองทัพบกกำหนดให้หน่วยงานปฏิบัติในช่วงนี้ อย่างเคร่งครัด

ทีมข่าวเฉพาะกิจหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ

ปราจีนบุรี เฮลั่น!ประชาคม2หมู่ บ้านไม่เอาฟาร์มไก่!!

วันนี้ 8 มีค.63 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดปราจีนบุรี รับแจ้งว่าที่ศาลาประชาคม ม.9 บ.คลองระกำ บ.ห้วยกระบอก ม.10 ราว 130 คนรวมตัวกันร่วมประชาคมหมู่บ้าน
ทั้งนี้เนื่องจากมีผู้ประกอบการจะมาสร้างฟาร์มไก่ในพื้นที่หมู่บ้านจึงขอประชาคมหมู่บ้าเพื่อขอเสียงฉันทามติให้สร้างฟาร์มไก่โดยมีนางวารินทร์ บอล์ ผญบ.ม.9 และผญบ.ม.10 พร้อมกับตัวแทนผู้ประกอบการมาร่วมชี้แจงทำความเข้าใจในการขอสร้างฟาร์มไก่ในพื้นที่

ขณะที่เปิดวาระการประชาคมชาวบ้านทุกคนที่มาร่วมลงชื่อทำการเสนอคัดค้านทันทีโดย
ให้เหตุผลว่า การที่ผู้ประกอบจะมาสร้างฟาร์มไก่ที่นี่ึความเป็นอยู่ของประชาขนจะเปลี่ยน
ไปในทันที ชาวบ้านจะได้รับผลกระทบทั้งกลิ่น แมลงวัน แหล่งน้ำธรรมชาติทึ่ใช้เพื่ออุปโภคในครัวเรือนจะได้รับผลกระทบโดยตรงไม่ขอรับฟังคำอธิบายจากผู้ประกอบการใดๆทั้งสิ้น ชาวบ้านทุกคนมาลงชื่อไม่เห็นด้วยที่จะให้สร้างฟาร์มไก่ในพื้นที่หมู่บ้าน
โดดเด็ดขาด

ผู้ใหญ่บ้านกล่าวว่าในการประชาคมในครั้งนี้ประชาชนที่มาลงชื่อทั้งหมดไม่เห็นด้วยที่จะให้สร้างฟาร์มไก่ ตนจึงทำรายงานให้ทางอำเภอทราบตามลำดับชั้น ด้านตัวแทนผู้ประกอบ
การกล่าวว่าจะแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบทันที ซึ่งชาวบ้านไม่ให้สร้างในพื้นที่ก็จะไม่สร้างฟาร์มไก่ในพื้นที่เช่นกัน

นายสมชาย (ขอสงวนนามสกุล)ชาวบ้านคลองระกำกล่าวว่าชาวบ้านทุกคนรวมทั้งตัวเอไม่เห็นด้วยที่จะให้สร้างฟาร์มไก่ในพื้นที่ เพราะชาวบ้านทุกคนเคยเห็นพื้นที่ข้างเคียงมาแล้วมีฟาร์มไก่เป็นเช่นไรไม่ใช่เป็นการนำความเจริญมาสู่หมู่บ้าน ดังนั้นทุกคนจึงมีความเห็นตรงกันว่าไม่เอาฟาร์มไก่จึงลงชื่อคัดค้านสร้างฟาร์มไก่ในพื้นที่นี้…

ภาพ/ข่าว:ทองสุข สิงห์พิมพ์