นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม/นายกกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม ร่วมให้กำลังใจสาวงามผู้เข้าประกวดธิดากาชาดอำเภอเดชอุดม 2562

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.30 น. ณ เวทีกลางงานประจำปีและงานกาชาดอำเภอเดชอุดม 2562 นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม/นายกกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม ร่วมให้กำลังใจสาวงามผู้เข้าประกวดธิดากาชาดอำเภอเดชอุดม 2562 ทั้ง 25 สาวงามในรอบแรก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์กรปกครองครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจำนวนมากให้กำลังใจสาวงามผู้เข้าร่วมประกวด ซึ่งบรรยากาศในงานเป็นไปอย่างคึกคัก โดยกำหนดการประกวดธิดากาชาดอำเภอเดชอุดม 2562 รอบตัดสินในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19.00 น. ณ เวทีกลางงานประจำปีและงานกาชาดอำเภอเดชอุดม

     

     

     

 

ป.ป.ช.สิงห์บุรี กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ “คนสิงห์บุรีไม่ทนต่อการทุจริต”

นายวีรยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า ตามที่สหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันเป็นวันต่อต้านการทุจริตสากล มีการรับรองจากประเทศสมาชิกตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2546 ที่ผ่านมา และสหประชาชาติได้ขอความร่วมมือประเทศสมาชิกร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงภัยร้ายแรงที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยในปีนี้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ขอความร่วมมือทุกจังหวัดจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทั่วประเทศได้ให้ความสำคัญและร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยจังหวัดสิงห์บุรีกำหนดจัดกิจกรรมในวันจันทร์จันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ติดกับจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เริ่มตั้งแต่เวลา 07.30 นาฬิกา กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอรัปชั่นและแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการททุจริต เสร็จจากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งประกอบด้วยนักเรียน ข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร และประชาชนจำนวนประมาณ 500 คน จะร่วมกันเดินรณรงค์จากหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ผ่านตลาดเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ไปสิ้นสุดที่บริเวณศาลหลักเมืองสิงห์บุรี ซึ่งกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้ใช้ชื่อว่า “คนสิงห์บุรีไม่ทนต่อการทุจริต”

กชกร พวยไพบูลย์
ผู้สื่อข่าว จ.สิงห์บุรี