พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น. ได้ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด19 บริเวณ แยกประชาธรรม

วันนี้ 15 เม.ย.63  เวลา 23.30 น.   พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น. ได้ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด19 พร้อมมอบชุดข้าวหมูแดงและซาลาเปาพร้อมกับให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติหน้าที่ บริเวณ แยกประชาธรรม จุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ของ บก.น.4

พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น. ได้ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด19 บริเวณ ใต้ด่วนลาดพร้าว

วันนี้ 16 เม.ย.63  เวลา 00.00 น. พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น. ได้ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด19 พร้อมมอบชุดข้าวหมูแดงและซาลาเปาพร้อมกับให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติหน้าที่ บริเวณ ใต้ด่วนลาดพร้าว จุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ของ บก.น.4

พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น. ได้ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด19 บริเวณ ปากซอยหัวหมาก 28

วันนี้ 16 เม.ย.63  เวลา 00.15 น.  พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น. ได้ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด19 พร้อมมอบชุดข้าวหมูแดงและซาลาเปาพร้อมกับให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติหน้าที่ บริเวณ ปากซอยหัวหมาก 28 จุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ของ บก.น.4

พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น. ได้ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด19 บริเวณ แยกเพชรบุรี 47 ปากซอยศูนย์วิจัย

วันนี้ 16 เม.ย.63  เวลา 00.30 น.  พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น. ได้ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด19 พร้อมมอบชุดข้าวหมูแดงและซาลาเปาพร้อมกับให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติหน้าที่ บริเวณ แยกเพชรบุรี 47 ปากซอยศูนย์วิจัย จุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ของ บก.น.1

พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น. ได้ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด19 บริเวณ ปากซอยรุ่งประชา ถ.บรมราชชนนี รพ.เจ้าพระยา

วันนี้ 16 เม.ย.63  เวลา 01.00 น. พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น. ได้ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด19 พร้อมมอบชุดข้าวหมูแดงและซาลาเปาพร้อมกับให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติหน้าที่ บริเวณ ปากซอยรุ่งประชา ถ.บรมราชชนนี รพ.เจ้าพระยา จุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ของ บก.น.7

พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น. ได้ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด19 บริเวณ ถนนบรมราชชนนีขาเข้า ใต้สะพานพุทธมณฑลสาย 3 สน.ธรรมศาลา

วันนี้ 16 เม.ย.63  เวลา 02.30 น. พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น. ได้ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด19 พร้อมมอบชุดข้าวหมูแดงและซาลาเปาพร้อมกับให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติหน้าที่ บริเวณ ถนนบรมราชชนนีขาเข้า ใต้สะพานพุทธมณฑลสาย 3 สน.ธรรมศาลา จุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ของ บก.น.7

พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น. มอบชุดข้าวกลางวันเพื่อสนับสนุนให้กับแพทย์และพยาบาลในช่วงวิกฤติโควิด-19

วันนี้ 16 เมษายน 2563  เวลา 11.00   พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น. มอบชุดข้าวกลางวันเพื่อสนับสนุนให้กับแพทย์และพยาบาลในช่วงวิกฤติโควิด-19 โดยมี ดร.อำพัน วิมลวัฒนา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เป็นผู้รับมอบ
ณ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

 

ประธานสมาคมแม่บ้าน ทหารบกสาขา กองพล ทหารปืนใหญ่ มอบถุงยังชีพสิ่งของอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นในการดำรงชีพในสภาวะวิกฤติการ แพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด 19

เมื่อเวลา 08.00 น ในวัน ที่ 16 เมษายน 2563 โดยมี ร้อยตำรวจเอกหญิงวาทินี สายทอง ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองพลทหารปืนใหญ่ พร้อมคณะ และ
พันโทพุฒิกร เดไปวา ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 722 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 72 ได้มอบถุงยังชีพ สิ่งของอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีพในสภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่ผู้สูงอายุตำบลเขาพระงาม โดยมีนายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ ณ อาคาร 100 ปี หลวงพ่อพระงาม เทศบาลตำบลเขาพระงาม

ใจรัก วงศ์ใหญ่
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี