กกต.ลพบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้ายเชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 20 ธันวาคม 2563

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. ที่สนามกีฬาพระราเมศวร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมเชิญชวน “20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างทุจริตโปร่งใส” โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ และกล่าวคำประกาศสิทธิการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี พร้อมปล่อยขบวนรถรณรงค์การเลือกตั้งฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการกระตุ้นเชิญชวนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และนายกองค์การบริหารสาวนจังหวัดลพบุรีอย่างพร้อมเพรียงกัน ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 และแสดงพลังประชาธิปไตยของประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี เผยแพร่สู่สาธารณชน ให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ เป็นการรวมพลังของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และการปล่อยรถประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปเลือกตั้งไปรอบเมืองลพบุรี โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน ใจรัก วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

ปราจีนบุรี ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดงาน 112 ปี ลายพระหัตถ์!!

วันที่ 18 ธค.63 ที่สวนสาธารณะลายพระหัตถ์ เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดประธานเปิดงาน เฉลิมฉลอง ครบ 112 ปี เนื่องในวันคล้ายวันพระพุทธเจ้าหลวงทรงเสด็จประภาสดงศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี และเพื่อน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเสด็จประภาสดงศรีมหาโพธิ เมื่อ รศ.127 ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมด้านการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยมีขบวนพาเหรดจาก ตำบลต่างๆใน อ.ศรีมหาโพธิ ร่วมงานด้วยการแต่งกายย้อนยุค รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศกาลต่างๆเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนที่มาร่วมงาน โดยจัดริ้วขบวนช้าง ม้า ควาย ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมแต่งชุดย้อนยุคเดินจากวัดอินทรแบกมุ่งหน้าโบราณสถานลายพระหัตถ์…

ภาพ/ข่าว:ทองสุข สิงห์พิมพ์