นายวัชระ เพชรทอง อดีต.สส.ปชป. แถลงเรื่องการจัดพิมพ์กระทู้ประชาชน สมุดปกดำกรณีการคุกคามทางเพศและการส่อทุจริต

วันนี้ เวลา 10.45 น. นายวัชระ เพชรทอง อดีต.สส.ปชป. แถลงเรื่องการจัดพิมพ์กระทู้ประชาชน สมุดปกดำกรณีการคุกคามทางเพศและการส่อทุจริตการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่เป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมของเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขนาด 8 หน้ายกจำนวน 44 หน้าส่งให้ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายแทนคุณ จิตต์อิสระ และ นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ คณะทำงานของ นายชวน หลีกภัย ลงมารับหนังสือผมพิมพ์แจกเพื่อนข้าราชการและพี่น้องประชาชนทั่วไป เพื่อรักษาไว้ซึ่งความเป็นธรรมบริษัทเคล็ดไทยจัดจำหน่าย วางแผงทั่วประเทศ.

     

     

   

พม.สิงห์บุรี ทบทวนแผนการค้ามนุษย์

นางจตุพร โรจนวานิช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี กำหนดจัดโครงการทบทวนแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด ประจำปี 2563 และจัดทำแผนการเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 60 คน ร่วมกิจกรรมในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 15.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมเทศบาล 4 อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี โดยการจัดทบทวนแผนการค้ามนุษย์ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้ทันสมัยต่อยุคต่อสมัย สามารถแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่ได้จริง จึงขอเชิญชวนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และท่านที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นในวันดังกล่าวได้

กชกร พวยไพบูลย์
ผู้สื่อข่าว จ.สิงห์บุรี

สิงห์บุรี จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่แบบวิถีพุทธ

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า ในโอกาสปีใหม่ 2563 ที่จะถึงนี้ จังหวัดสิงห์บุรี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ได้กำหนดจัดทำโครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยตอนรับปีใหม่วิถีพุทธ พ.ศ.2563 เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ถวายพระกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้คนไทยนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนา มาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน มุ่งเน้นให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมอันเป็นรากฐานสำคัญของความสงบสุข ความร่มเย็นของสังคม “การก้าวข้ามปีเก่าอย่างมีคุณค่า ตอนรับปีใหม่อย่างมีปัญญา” ด้วยการเจริญพุทธมนต์ข้ามปี ตอนรับปีใหม่ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563 ณ วัดพระอารามหลวงวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร วัดโบสถ์อำเภออินทร์บุรี และวัดพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง
จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวสิงห์บุรี รวมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน ท่านใดสะดวกไปวัดไหนก็ตามสะดวกของแต่ละท่าน หรือจะเป็นวัดอื่นๆ ที่จัดกิจกรรมใกล้บ้านท่าน เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตัวท่านและครอบครัว

    

    

กชกร พวยไพบูลย์
ผู้สื่อข่าว จ.สิงห์บุรี