ปทุมธานี-ตำรวจทางหลวงฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิดสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.ต.ธนศักดิ์ ปราสาททอง สว.สทล.กก1.บก.ทล. นำเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงจิตอาสา พร้อมอุปกรณ์ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 ป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่จุดเสี่ยงต่าง ๆ พร้อมทำความสะอาด บริเวณทางเท้าถนนพหลโยธินบริเวณหน้าสถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงจิตอาสาได้ตรวจเช็คร่างกายทุกนายตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จากนั้นร่วมกันบิ๊กคลีนนิ่งทำความสะอาดบริเวณรอบกองกำกับการ ตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการป้องกันการแพระบาดไวรัสโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจทางหลวง ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาบนที่มาติดต่อราชการ นอกจากนี้ยังได้ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามเสาไฟและรั่วที่กัน บริเวณที่รอรถประจำทาง พร้อมทำความสะอาดบริเวณทางเดินเท้าในจุดซุ่มเสี่ยงในการแพรระบาด

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน

ปทุมธานี-ตลาดสี่มุมเมืองไม่ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าห้ามเข้าพื้นที่ตลาด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตลาดสี่มุมเมืองตั้งจุดตรวจสแกนพ่อค้า,แม่ค้าและลูกค้าเข้าออก ตลาดสี่มุมเมือง ซึ่งได้มีการตรวจวัดไข้ทั้งพ่อค้า, แม่ค้า และลูกค้า พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้ามาใช้บริการที่ตลาดสี่มุมเมืองทุกท่านทราบถ้าไม่ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ห้ามเข้าพื้นที่ตลาดสี่มุมเมือง เพื่อตัวท่านเองและชุมชนครอบครัวตลาดสี่มุมเมืองตามมาตรการของทางตลาดสี่มุมเมือง ต้องการให้เป็นพื้นที่ ที่ปลอดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพราะประชาชนต่างต้องมาจับจ่ายซื้อของไปขายต่ออีกทอดและตลาดสี่มุมเมืองเป็นตลาดที่มีความจำเป็นในการมีสินค้าไว้สำหรับให้ประชาชนได้จับจ่ายซื้อขายอุปโภคบริโภคจึงต้องมีมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ท่านที่ไม่มีหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทางตลาด สี่มุมเมืองได้มีจุดจำหน่ายหน้ากากผ้าไว้ที่ซุ้มสะดวกซื้อ ทางตลาดควบคุมในราคาชิ้นละ10 บาท จำกัดท่านละ 2 ชิ้น สำหรับแผงค้าในตลาดสี่มุมเมืองทางตลาดสี่มุมเมืองได้มีหน้ากากอนามัย มอบให้แก่แผงค้าอีกด้วย

ภาพ/ข่าว ขวัญชัย วาจาพารวย รายงาน