กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตั้งศูนย์ช่วยเหลือภัยแล้ง ปี 2562/2563

จังหวัดสิงห์บุรี ได้รับแจ้งจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่า ขณะนี้ได้เกิดสถานการ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงในฤดูฝน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 จนถึงกลางเดือนสิงหาคม 2562 ประกอบกับในช่วงเดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน 2562 มีฝนตกน้อยกว่าปกติ ส่งผลให้บางพื้นที่มีน้ำไม่เพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตร ดังนั้นเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในปี 2562/2563 ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จึงได้มีคำสั่งให้ตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยแล้ง 2562/2563 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ขึ้น เพื่อทำหน้าที่รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง รับแจ้งเรื่องการขอความช่วยเหลือจากประชาชนผ่านระบบโทรศัพท์ 02-6667000 กด 1 หรือโทรศัพท์มือถือ 095-949700 ในช่วงเวลาตั้งแต่ 08.30 นาฬิกา จนถึงเวลา 22.00 นาฬิกาของทุกวัน

กชกร พวยไพบูลย์
ผู้สื่อข่าว จ.สิงห์บุรี

สำนักงานชลประทานที่ 10 ลพบุรีสั่งแก้ไขด่วน เติมน้ำ คลองชัยนาท-ป่าสัก ช่วยเหลือเกษตรกรและ การประปาลพบุรี

นายสุรัช ธนูศิลป์
ผอ.สำนักงานชลประทานที่10 สั่งการ
ด่วน พร้อมประสาน กรมชลประทาน เพื่อ เร่งติดตั้ง เครื่องสูบน้ำ ขนาดใหญ่พิเศษ (ตลอด24ชม.)

สำนักงานชลประทานที่10 มีแผนติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด3cms.
ที่ ประตูน้ำ มโนรมย์ จำนวน4เครื่อง

เสร็จแล้ว1เครื่อง เดินเครื่องได้เมื่อคืน(13ธค62)นี้19.30น.

จะติดตั้งอีก2เครื่อง ภายใน1-2วันนี้
เพื่อสูบน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา เข้าระบบคลองชัยนาท-ป่าสัก เพิ่มอีก ประมาณ10ลบ.ม./วินาที) เพื่อรวมกับปริมาณน้ำที่ไหลโดยแรงโน้มถ่วง(gravity)จำนวน20-30ลบ.ม./วินาที

ก็จะทำให้มีน้ำในคลองชัยนาท-ป่าสัก รวมประมาณ 30-40ลบ.ม./วินาที

ขอเรียนว่า ชลประทานเร่งดำเนินการตลอด24ชม.

     

     

    

ทั้งนี้ สำนักงานชลประทานที่ ขอความร่วมมือเกษตรกรที่สูบน้ำจากคลองชัยนาท-ป่าสัก ทำนาปรัง ลดการสูบ เพื่อให้มีน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี
สำนักข่าวเดลิซันเดย์