มท.สั่งด่วน ปิดพรมแดน สกัดเชื้อโควิด-19

20 มี.ค. 63 – นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีเขตติดต่อชายแดนทุกจังหวัด เพื่อให้พิจารณาระงับการใช้ช่องทาง ณ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนการค้า และจุดผ่อนปรนพิเศษเป็นการชั่วคราวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

โดยมีเนื้อหาระบุดังนี้

ทีมข่าวเฉพาะกิจ หนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ

โรงงานน้ำตาลสิงห์บุรี มอบเจลล้างมือให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ใช้ป้องกันโรคไวรัสโควิด 19

วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลาประมาณ 09.30 น.นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย นายแพทย์วัชรินทร์ จันเสม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรี และเภสัชกรอาคม มีประเสริฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี และคณะรับมอบเอทานอลจำนวนทั้งสิ้น 3000 ลิตร ซึ่งในวันนี้ ได้รับมอบจำนวน 600 ลิตร (เอทานอล76.14%)และจะทยอยส่งมอบให้ครบจำนวน 3000 ลิตรจาก นายไวพจน์ พ่วงสมจิตร ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลจังหวัดสิงห์บุรี ในนามกลุ่มบริษัทเครือมิตรผล เพื่อนำไปผลิตแอลกอฮอล์เจลล้างมือ สนับสนุนให้กับสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)ต่อไป

กชกร พวยไพบูลย์
ผู้สื่อข่าว จ.สิงห์บุรี